niedziela 24 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 

Tytuł projektu: "Świadomy nauczyciel czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach powiatu legionowskiego"

Całkowita wartość:

431 364,00 zł

Kwota dofinansowania: 431 364,00 zł
Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX, Działanie 9.4
Daty: Rozpoczęcia: styczeń 2011
Zakończenia: lipiec 2012
Opis: Projekt skierowany był do 100 nauczycieli z 5 placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski.
Swoje umiejętności pedagogiczne podnieśli nauczyciele zatrudnieni w:
- Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
- Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku
- Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie 
- Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej e Legionowie

Celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia w wybranych placówkach poprzez udoskonalenie umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej. Cel ten był możliwy do osiągnięcia poprzez dostosowanie kompetencji i umiejętności nauczycieli od poprawy funkcjonowania placówek oświatowych oraz organizację cyklu szkoleń podzielonych na kilka bloków tematycznych.

W ramach projektu, zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb kadry pedagogicznej, przeprowadzono 31 szkoleń, które podzielone zostały na 6 bloków tematycznych dotyczących m.in. rozwoju osobistego nauczycieli, wzbogacenia umiejętności wychowawczych nauczycieli przydatnych w pracy z młodzieżą, relacji z uczniami i rodzicami oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowane zostały również szkolenia przeznaczone dla nauczycieli ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe m.in. przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego, analiza i interpretacja egzaminów zewnętrznych oraz ich wykorzystanie do poprawy jakości kształcenia. W sumie, ze wszystkich organizowanych w ramach projektu szkoleń, skorzystało 164 nauczycieli. Podkreślić należy, że wszystkie zakresy tematyczne szkoleń odpowiadały na realne potrzeby placówek i pracujących w nich nauczycieli.
Informacje dodatkowe:


art. z dnia 02.02.2011 r. Unia finansuje szkolenia nauczycieli