piątek 19 stycznia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

14 października br. odbył się IX Powiatowy Zjazd Sołtysów. Doroczne spotkania sołtysów z terenu powiatu legionowskiego na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń samorządowych. Tematem przewodnim zjazdu były środki zewnętrzne, jakie sołectwa mogą pozyskać w 2018 roku na realizację swoich celów.                         

 

W tym roku sołtysi spotkali się po raz dziewiąty. Tematem zjazdu było pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój sektora turystycznego


Tegoroczne spotkanie odbyło się w Zegrzu. W jego trakcie zaprezentowano i omówiono możliwości  korzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich ze środków zewnętrznych w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu legionowskiego. Witając gości starosta Robert Wróbel podkreślił rolę sołtysów jako przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich w kontaktach z lokalnym samorządem. Spotkanie z sołtysami było również okazją do przedstawienia przez prezesa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Edwarda Trojanowskiego założeń wsparcia finansowego w ramach bieżącego okresu programowania przypadającego na lata 2014-2020. Zgromadzeni otrzymali materiały informacyjne zawierające opis dobrych praktyk stworzonych w oparciu o realizację poprzedniego okresu programowania oraz założeń bieżących. Spotkanie uświetnił występem uczniowski teatr "Tam i z powrotem" z legionowskiego Gimnazjum nr 4.

Zjazdy stwarzają okazję do rozmów o potrzebach wsi, sprzyjają wymianie doświadczeń, dobrych praktyk i integracji środowiska sołtysów.