piątek 22 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Od września br. rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych skierowanych do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Zajęcia realizowane są w ramach projektu pt. "Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie" na który Starostwo Powiatowe wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pozyskało ponad 600 000 zł dofinansowania.             

   


Jedną z grupowych form wsparcia, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej jest dogoterapia - metoda wspomagająca proces rozwoju, rehabilitacji i terapii dzieci z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanego i wyszkolonego psa. W każdy piątek do uczniów Placówki przybywa doświadczony pedagog i dogoterapeuta - pani Beata Stejgwiłło-Laudańska wraz psem Dropsem. Drops jest łagodnym, spokojnym, cierpliwym i bardzo lubiącym kontakt z dziećmi psem, który pełni rolę terapeuty wpływając na sferę emocjonalną, społeczną i poznawczą dzieci. Kontakt z psem niweluje napięcie mięśniowe, pełni funkcje relaksacyjne, a także ułatwi osobom niepełnosprawnym kontakt z otaczającym światem. Opieka nad psem m.in. karmienie, głaskanie, czesanie, wyprowadzanie na spacer czy zabawę uczy zachowań przydatnych w życiu codziennym. Uczniowie bardzo lubią zajęcia z dogoterapii i z wielkim przejęciem oczekują na kolejną wizytę Pani Beaty i Dropsa. Zajęcia dostarczają im mnóstwa radości.

 


Kolejnymi zajęciami grupowymi realizowanymi w ramach projektu jest muzykoterapia – czyli koncerty muzyczno-edukacyjne o charakterze terapeutycznym. Koncerty odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca i prowadzone są przez doświadczonych w pracy z dziećmi artystów - muzyków. Podczas zajęć prowadzący angażują dzieci w różnorodne zabawy i aktywności muzyczne. Uczniowie poznają instrumenty pochodzące z różnych stron świata oraz na miarę własnych możliwości podejmują próby grania na nich. Najlepszym dowodem tego jak cenne znaczenie terapeutyczne mają koncerty jest śpiew i taniec a także gromki śmiech i radosne okrzyki uczniów, które słuchać aż na korytarzach Palcówki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Specjalista ds. operacyjnych
Katarzyna Przewłocka