sobota 16 grudnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

Zarząd Powiatu w Legionowie rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Realizację zadania Zarząd Powiatu w Legionowie, uchwałą nr 233/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., powierzył Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja" z siedzibą w Legionowie.