piątek 25 maja
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie podsumowała ubiegły rok w trakcie odprawy rocznej, która odbyła się 25 stycznia br. w legionowskim ratuszu. Na spotkaniu przedstawiono także plany na rok bieżący.


Bezpieczeństwo publiczne to cel o najwyższym znaczeniu zarówno dla władz samorządowych, jak i dla służb, które mają je zapewniać. Z raportu policji wynika, że powiat legionowski z roku na rok jest coraz bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.

Sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku złożyli p.o. Komendanta KPP podinsp. Anna Jędrzejewska-Szpak oraz jej zastępca mł. insp. Dariusz Chojnowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, w tym zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela, a także zaproszeni goście reprezentujący władze samorządu lokalnego - wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, burmistrz miasta i gminy Serock Sylwester Sokolnicki, wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, wójt gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie.

 

policjapods

W odprawie uczestniczyli (od lewej:) p.o. Komendanta KPP podinsp. Anna Jędrzejewska-Szpak, zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela oraz wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski


W 2017 roku popełniono 2655 przestępstw ogólnych i 1754 przestępstwa kryminalne, a 428 osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku próbując popełnić przestępstwo. W stosunku do 2016 roku odnotowano spadek liczby przestępstw rozbójniczych (rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze) z 22 w 2016 r. do 17 w 2017 r., kradzieży z włamaniem (z 324 w 2016 r. do 224 w 2017 r.) i kradzieży cudzej rzeczy (z 453 w 2016 r. do 448 w 2017 r.). Zmalała także liczba zgłoszonych bójek i pobić – z 17 w 2016 r. do 13 w roku ubiegłym oraz liczba przypadków uszkodzenia mienia ze 129 do 123. Zanotowano jednak wzrost kradzieży samochodów – z 56 w 2016 r. do 63 w 2017 r. Ponadto na terenie powiatu odnotowano 1 zabójstwo (sprawca został wykryty), 120 aktów przestępczości narkotykowej oraz 337 przypadków przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Wartość zabezpieczonego przez Policję mienia na poczet przyszłych kar majątkowychmprzekroczyła 50 tys. zł. Łącznie w minionym roku wszczęto 2847 postępowań, z których większość została już zakończona. Zatrzymano 48 osób poszukiwanych listami gończymi.

Efektywnie działał też Pion Prewencji, który przeprowadził 1767 postępowań w sprawach o wykroczenie oraz skierował w teren 13 034 zewnętrzne służby patrolowe. W 2017 roku policjanci z legionowskiej KPP zabezpieczyli łącznie 48 imprez masowych oraz wiele mniejszych imprez sportowych i kulturalnych. W ramach zadań z zakresu prewencji kryminalnej zrealizowano programy „Bezpieczne Ferie”, „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczny Zalew”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Zmierzch”, „Znicz”, „Dzielnicowy bliżej nas” i „Bezpieczny powiat legionowski”. Zorganizowano 412 spotkań z dziećmi i seniorami w ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej. Oznakowano 212 rowerów w ramach akcji „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower.”
Od półtora roku funkcjonuje aplikacja pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem mieszkańcy powiatu dokonali 1003 zgłoszeń. W 468 przypadkach policjanci potwierdzili ich zasadność. Zarejestrowano 23 197 zgłoszeń na numery alarmowe 997 i 112.

Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego mogą zaliczyć 2017 rok do pracowitych. Skontrolowano 27 938 pojazdów ujawniając 442 kierowców nietrzeźwych lub po spożyciu alkoholu (w 2016 – 397). W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych w porównaniu z rokiem 2016 (z 30 do 45). Rannych w nich zostało 55 osób, a 8 poniosło śmierć. Nieznacznie natomiast spadła liczba kolizji drogowych z 1292 do 1263. Nałożono 8960 mandatów karnych, udzielono 232 pouczeń oraz zatrzymano 864 dowody rejestracyjne i 791 praw jazdy.

W trakcie odprawy omówiono współpracę legionowskiej KPP z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Słuchacze CSP od kilku lat pełnią służby patrolowe na terenie naszego powiatu, które są doskonałą praktyką dla rozpoczynających swoją karierę zawodową policjantów oraz wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

W 2017 roku lokalne samorządy na sfinansowanie m. in. służb ponadnormatywnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczyły środki pochodzące z dochodów własnych w wysokości 194.924,00 zł. Udział Powiatu Legionowskiego w tej kwocie to 89 500,00 zł.

Obecnie na strukturę organizacyjną KPP Legionowo składają się cztery Komisariaty Policji, sześć Wydziałów, jeden Referat, jeden rewir, 31 zespołów i jedno ogniwo, w których pełni służbę 224 policjantów i 40 pracowników cywilnych.

Priorytety KPP w Legionowie w 2018 roku to:
1. Zwiększanie ilości policjantów kierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej i efektywniejsze ich wykorzystywanie w służbie.
2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu legionowskiego.
3. Utrzymanie obecnego wskaźnika czasu reakcji na zgłaszane zdarzenia.
4. Dalszy wzrost skuteczności w ściganiu sprawców przestępstw ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestępstwa z 7 kategorii.
5. Zwiększanie ilości zabezpieczanego mienia od sprawców przestępstw służące maksymalnemu ograniczeniu korzyści płynących z popełniania tego typu czynów.
6. Kontynuacja współpracy z przedstawicielami lokalnych władz, samorządów, prokuratury, sądu oraz innych służb i instytucji państwowych, oświatowych, organizacji rządowych i pozarządowych.
7. Ścisła współpraca ze Strażami Miejskimi i Gminnymi w postaci:
• wykonywania wspólnych patroli na terenie Legionowa, Nieporętu, Serocka,
• wymiany informacji na temat zagrożeń na terenie miasta.
8. Współpraca z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie poprzez tworzenie wspólnych patroli prewencyjnych i ruchu drogowego.