wtorek 19 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu legionowskiego było jednym z tematów omawianych na ostatniej sesji Rady Powiatu. Sprawozdania za ubiegły rok w tym zakresie złożyli komendanci Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Co z nich wynika?         

Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego na naszym terenie to jeden z priorytetów zarówno dla władz samorządowych, jak i służb, które mają je zapewniać. Z raportów Policji i Straży Pożarnej wynika, że powiat legionowski z roku na rok jest coraz bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.


Walczyli z przestępcami i drogowymi piratami…

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Legionowie sprawozdanie złożyła p.o. komendanta podinsp. Anna Jędrzejewska-Szpak. Z jej relacji wynika, że w 2017 roku popełniono 2655 przestępstw ogólnych i 1754 przestępstwa kryminalne, a 428 osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku próbując popełnić przestępstwo. Odnotowano spadek liczby przestępstw rozbójniczych, kradzieży z włamaniem i kradzieży cudzej rzeczy. Zmalała także liczba zgłoszonych bójek i pobić oraz liczba przypadków uszkodzenia mienia. Zanotowano jednak wzrost kradzieży samochodów – z 56 w 2016 r. do 63 w 2017 r. Ponadto na terenie powiatu odnotowano 1 zabójstwo (sprawca został wykryty), 120 aktów przestępczości narkotykowej oraz 337 przypadków przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Zatrzymano 48 osób poszukiwanych listami gończymi.
Efektywnie działał Pion Prewencji, który przeprowadził 1767 postępowań w sprawach o wykroczenie oraz skierował w teren 13 034 zewnętrzne służby patrolowe. W 2017 roku policjanci zabezpieczyli łącznie 48 imprez masowych. Zrealizowano programy okolicznościowe z zakresu prewencji kryminalnej oraz zorganizowano 412 spotkań z dziećmi i seniorami w ramach działań dotyczących profilaktyki społecznej.
Od półtora roku funkcjonuje aplikacja pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem mieszkańcy powiatu dokonali 1003 zgłoszeń. W 468 przypadkach policjanci potwierdzili ich zasadność. Zarejestrowano 23 197 zgłoszeń na numery alarmowe 997 i 112.
Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego mogą zaliczyć 2017 rok do pracowitych. Skontrolowano 27 938 pojazdów ujawniając 442 kierowców nietrzeźwych lub po spożyciu alkoholu (w 2016 – 397). W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych w porównaniu z rokiem 2016 (z 30 do 45). Rannych w nich zostało 55 osób, a 8 poniosło śmierć. Nieznacznie natomiast spadła liczba kolizji drogowych z 1292 do 1263. Nałożono 8960 mandatów karnych, udzielono 232 pouczenia oraz zatrzymano 864 dowody rejestracyjne i 791 praw jazdy.
W 2017 roku lokalne samorządy na sfinansowanie m. in. służb ponadnormatywnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczyły środki pochodzące z dochodów własnych w wysokości 194.924,00 zł. Udział Powiatu Legionowskiego w tej kwocie to 89 500,00 zł.

 

sprawozdanie bezp

Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, strażacy podnoszą umiejętności i kompetencje uczestnicząc w ćwiczeniach. Ostatnie z zakresu ratownictwa lodowego pod odbyły się w Zegrzu

Fot. KP PSP w Legionowie

…oraz wypadkami i pożarami

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg. mgr inż. Mieczysław Klimczak poinformował, że w 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 2 121 akcjach ratowniczych. Strażacy byli wzywani do 362 pożarów, ale na szczęście nie były to pożary duże i bardzo duże. Odnotowano 1 541 zagrożeń miejscowych, najczęściej związanych z silnym wiatrem i wypadkami komunikacyjnymi. Ponadto strażaków wzywano do 218 zdarzeń, które okazały się fałszywymi alarmami. Na terenie powiatu miało także miejsce 5 zdarzeń związanych z ulatnianiem tlenku węgla, w których ucierpiały dwie osoby. W trakcie prowadzonych akcji nieocenionym wparciem tradycyjnie okazały się Ochotnicze Straże Pożarne, działające na terenie każdej gminy. Na koniec zeszłego roku ich szeregi zrzeszały 380 druhów.
KP PSP przeprowadziła na terenie powiatu kontrole w 113 obiektach (budynkach użyteczności publicznej, budynkach zbiorowego zamieszkania, budynkach wielorodzinnych i produkcyjno-magazynowych). W 41 przypadkach stwierdzono występowanie nieprawidłowości w zakresie m.in. instalacji przeciwpożarowych i użytkowych oraz stanu dróg ewakuacyjnych i pożarowych.
Z przygotowanych przez strażaków warsztatów w salach edukacyjno-szkoleniowych „Iskierka” skorzystało 1 849 osób. Ponadto strażacy zorganizowali i przeprowadzili programy edukacyjne, wycieczki oraz pokazy dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Przez cały ubiegły rok strażacy podnosili swoje kompetencje i pozyskiwali nowe umiejętności uczestnicząc w ćwiczeniach m. in. z zakresu ratownictwa wodno-lodowego obrony powietrznej, ratownictwa lotniczego i morskiego.
W tym roku KP PSP zamierza kontynuować działania w zakresie prewencji społecznej i kontrolno-rozpoznawcze, utrzymać wysoki stopień gotowości operacyjnej oraz wspierać jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu w pozyskiwaniu środków finansowych na wymianę pojazdów i modernizację sprzętu ratowniczego. Priorytetem jest także budowa nowej strażnicy, która powstanie w Legionowie przy ul. Nowobarskiej.
W ubiegłym roku wsparcie finansowe starostwa i samorządów gminnych dla Straży wyniosło 185 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup m.in. specjalistycznego sprzętu i odzieży ochronnej. Ponadto Powiat Legionowski przekazał materiały do usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych na drogach oraz zapory przeciwpowodziowe o łącznej wartości 15 616 zł.