wtorek 17 lipca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Mieszkańców Legionowa zapraszamy na dofinansowane z budżetu gminy, bezpłatne konsultacje psychologiczne.                                             

 

apsyche


Fundacja PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli, rozpoczęła realizację zadania publicznego w zakresie:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w formie prowadzonych konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej. Celem projektu jest ułatwienie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej, zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, a także kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw wśród społeczeństwa z Legionowa.

W ramach zaplanowanych działań mieszkańcy Legionowa mogą skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych tj. konsultacji psychologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również z realizacji psychoterapii.
Realizowane zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo.
Mamy nadzieję, że realizowany program przyczyni się do kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw, zwiększy świadomość społeczeństwa i pomoże w leczeniu i profilaktyce zdrowia psychicznego, które ma bardzo duży wpływ na społeczną aktywność, relacje społeczne, rodzinne i zawodowe.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://www.fundacjapsyche.pl i https://www.educatio.pl
Zapisy prowadzone są wyłącznie telefonicznie pod numerem: 505 685 454