piątek 20 lipca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z oferty  w ramach 7. edycji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2017 rok.                     


W ubiegłym roku z programu skorzystało 5655 mieszkańców. W tym roku zaplanowano realizację działań prozdrowotnych poprzez zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych, dofinansowanie zajęć w szkole rodzenia, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych i konkursów mających na celu podniesienie świadomości oraz rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Utrzymana pozostanie współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie krzewienia idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku, organizacji warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promocja badań refundowanych przez NFZ. Duży nacisk położono na kontynuację zeszłorocznych programów z uwagi na ich dotychczasową popularność, a w przypadku badań profilaktycznych dodatkowo ze względu na ich charakter przesiewowy w wykrywaniu najpopularniejszych wad i schorzeń.


W ofercie bezpłatnych badań znajdą się diagnostyka ultrasonograficzna narządów wewnętrznych u dzieci, badania usg piersi oraz testy w kierunku chorób nowotworowych jelita grubego i gruczołu krokowego. Drugoklasiści ze wszystkich publicznych szkół podstawowych w naszym powiecie zostaną przebadani pod kątem wad postawy, a w przypadku ich wykrycia uczniom zaproponowane będą bezpłatne, instruktażowe zajęcia korekcyjne. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy zaplanowano bezpłatne badania psychologiczne i neurologopedyczne dla dzieci poniżej 6. roku życia. Dla maluchów z najmłodszych grup przedszkolnych przygotowano spotkania z higienistką stomatologiczną. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaproszeni zostaną na warsztaty z Amazonkami, w trakcie których nauczą się prawidłowego samobadania piersi i dowiedzą wszystkiego o nowotworze gruczołu sutkowego. Kolejna pula maskotek trafi do powiatowych karetek, aby zminimalizować stres u najmłodszych pacjentów. Ponadto dla mieszkańców zorganizowane zostaną wykłady o tematyce zdrowotnej poruszające zagadnienia cukrzycy, nietrzymania moczu i problemów zdrowotnych osób starszych. Przed nami też dziewiąta edycja konkursu „Zdrowie w Bajce”.

 

Informator medyczny Powiatu Legionowskiego na rok 2017

Bezpłatne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Podziel się życiem - akcje honorowych zbiórek krwi w powiecie legionowskim