sobota  25 listopada
  A A A
WERSJA STANDARDOWA  PL  MAPA  PL EN DE RU

TELEADRESY


WYDARZENIA

Listopad
PN WT ŚR CZ PT SO ND
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 

 

ODPOWIEDZI STAROSTY

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
(treść pytania)
((Krzysztof, 31.05.2017 r.)
Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie, projekt pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe" znalazł się na liście projektów podstawowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W praktyce oznacza to, iż w budżecie tego Programu zostały zabezpieczone środki finansowe na współfinansowanie przedmiotowego zadania. Inwestorem generalnym jest PKP PLK S.A.

Obecnie inwestor, czyli PKP PLK. S.A., jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przedprojektowej zadania (między innymi studium wykonalności), na podstawie której realizowane będzie zadanie. Lokalne samorządy zobowiązały się do opracowania koncepcji zagospodarowania końcowej stacji w Zegrzu Południowym, z układem torowiska i peronów jak najbardziej odpowiadającym lokalnej społeczności. Koncepcja ta oczywiście na bieżąco będzie konsultowana z inwestorem, wykonawcą dokumentacji przedprojektowej, Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie oraz jednostkami samorządu terytorialnego żywo zainteresowanymi realizacją zadania. Powiat Legionowski przejął rolę koordynatora opracowania koncepcji, dlatego wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy koncepcji.

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, przedstawionym przez PKP PLK S.A., lata 2017-2019 to etap przygotowawczy inwestycji, który poświęcony jest przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji lokalizacyjnych. W latach 2019-2022 nastąpi etap realizacyjny, w którym po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostanie zrealizowana zasadnicza część zadania, polegająca na rewitalizacji linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Mam pytanie dlaczego nie można znaleźć żadnych informacji na temat darmowych porad prawnych dla mieszkańców Podany telefon jest nieaktualny nigdzie nie ma żadnych informacji  kontaktów itp
(Żaneta, 24.01.2017 r.)
Odpowiedź:

Szanowna Pani Żaneto, informacje na temat działania bezpłatnej pomocy prawnej w bieżącym roku zostały zamieszczone w artykule działu aktualności na stronie internetowej Powiatu Legionowskiego. Przekierowanie do tekstu znajdzie Pani na stronie głównej witryny powiat-legionowski.pl na tzw. "sliderze", czyli panelu w centralnej części strony ze zmieniającymi się zdjęciami. Informacja znajduje się pod hasłem "Prawnik za darmo".
W artykule znajdzie Pani informacje o lokalizacji, dniach i godzinach działania punktów bezpłatnych porad. Nie ma tam numerów telefonów, ponieważ punkty te nie są wyposażone w linie telefoniczne - jest to podyktowane komfortem osób korzystających z porad (dzwoniący telefon zakłócałby przebieg porady) oraz faktem, że porady nie są udzielane telefonicznie. Zachęcam do zapoznania się z artykułem i korzystania z tej formy wsparcia prawnego dla mieszkańców.

 

Pytanie: (kategoria: architektura)
Witam Pana, Bardzo proszę o udzielenie informacji, kto w Starostwie wyraził zgodę na postawienie betonowego, pełnego ogrodzenia od strony ulicy, w miejscowości Łajski od południowej stronie ulicy Kolejowej, między ulicami Kościelną a Gen. W. Sikorskiego? Jest to nowa inwestycja, realizowana od zeszłego tygodnia, a z tego co mi wiadomo, wg planu zagospodarowania przestrzennego takie ogrodzenia są nie dozwolone. Dlatego proszę o spowodowanie kontroli tej inwestycji. Przy okazji proszę o informację jakiego rodzaju jest to inwestycja i jaki rodzaj działalności będzie w tym miejscu prowadzony. Nie chcemy mieć w okolicy uciążliwych sąsiadów, a działający w pobliżu do nie dawna skład samochodów, Ars Altman był takim sąsiadem.
(Eliza, 04.04.2016 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani Elizo,
w odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące udzielenia informacji w przedmiocie budowy betonowego, pełnego ogrodzenia w lokalizacji przez Panią wskazanej, uprzejmie informuję, iż po sprawdzeniu rejestrów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia nie odnaleziono sprawy dotyczącej budowy przedmiotowego ogrodzenia. Jednocześnie informuję, iż organem właściwym do przeprowadzenia kontroli jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie.
 

 

Pytanie: (kategoria: informatyka)
Szanowny Panie Starosto. Mam uwagi w stosunku do działania wirtualnych formularzy. Po wypełnieniu można ją wyłącznie wydrukować. Nie da się zapisać wypełnionego formularza. Nie wszyscy mają w domu drukarkę. Możliwość  zapisania  wypełnionego formularza na jakimś nośniku aby go sobie wydrukować nawet w usługach kserograficznych  aby można było dostarczyć osobiście czy listownie. W takiej formie  jak jest obecnie jest dla większości nie przydatny.
(Bożena, 04.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Bożeno,
na stronie e-urząd.powiat-legionowski.pl w zakładce formularze interaktywne znajdują się formularze dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Znajdują się tam formularze w postaci plików PDF, które są interaktywne tzn. takie, które można pobrać, wypełnić elektronicznie, zapisać z zachowaniem wypełnionej treści i następnie przesłać w formie elektronicznej lub wydrukować z wypełnioną treścią. Są tam także takie, które nie są interaktywne, tzn. można je pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić ręcznie (nie zawierają edytowalnych pól do wypełnienia). Ponadto na stronie eUrząd znajdują się także linki (odnośniki) do formularzy interaktywnych zamieszczonych na platformie ePUAP. Aby można było użyć tych formularzy, osoba musi posiadać konto na ePUAPie. Formularze te można wypełnić, podpisać profilem zaufanym ePUAP i przesłać drogą elektroniczną do urzędu.

Nie ma możliwości zdiagnozowania opisanego przez Panią problemu w sytuacji, gdy nie wskazała Pani konkretnie, którego formularza dotyczy zapytanie. W tym celu proszę kontaktować się bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Legionowie w zależności od tego, którego obszaru merytorycznego dotyczy przedmiotowy  formularz.

 

 

Pytanie: (kategoria: architektura)
Witam Pana Starostę,

mam następującą sprawę: po rodzicach odziedziczyłem budynek gospodarczy z 1969 r., obecnie chciałbym go odremontować ponieważ ma popękane ściany oraz strop wykonany z leszu który również jest popękany i przecieka. W związku z tym czy muszę zgłaszać to do Starostwa, ewentualnie jakie złożyć dokumenty. Serdecznie pozdrawiam.


(Mieczysław, 09.03.2016.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mieczysławie,
            odpowiadając na Pana pytanie w sprawie formalności związanych z remontem budynku gospodarczego, uprzejmie informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku, roboty budowlane wymienione przez ustawodawcę w art. 29 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 polegające na wykonaniu remontu obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Pojęcie remontu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 8 ww. ustawy. Zgodnie z tą definicją poprzez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
            Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2, remont takich budynków nie wymaga ani zgłoszenia robót budowlanych ani pozwolenia na budowę. Natomiast remont budynku gospodarczego, wykraczającego poza dyspozycję zawartą w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane tj. wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
            Jednocześnie należy podkreślić, że projektowane roboty budowlane, które nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 29, w tym również roboty które wykraczają poza zakres definicji pojęcia „remont” wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy.
            Zgłoszenia remontu budynku należy dokonać na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, Staroście Legionowskiemu jako właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu budowy, robót budowlanych należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, odpowiednie szkice lub rysunki oraz szkic lokalizacji obiektu na działce (mapa sytuacyjno-wysokościowa).
            Ponadto informuję, że realizacja planowanej inwestycji nie może naruszać zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów prawa.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udzielą Panu pracownicy Centrum Informacji Inwestycyjnej w starostwie pod numerami telefonów 22 7640 532 i 22 7640 533.

 

 

Pytanie: (kategoria: Edukacja)
Panie Starosto dlaczego w PZSP na Targowej uczniowie są zwalniani z zajęć, a nauczyciel wpisuje tematy i podpisuje się jakoby był obecny w pracy?
(Ewa, 25.02.2016 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
w szkołach zarządzanych przez Powiat Legionowski, w przypadku nieobecności nauczyciela albo ustalane jest zastępstwo i lekcje prowadzi inny nauczyciel, co dokumentowane jest wpisem w dzienniku lekcyjnym oraz w księdze zastępstw albo klasa jest zwalniana z  zajęć, co także dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym odpowiednim wpisem. Dlatego nie ma możliwości, aby nieobecny nauczyciel odnotował fakt prowadzenia zajęć w dzienniku lekcyjnym.

 

Pytanie:
Witam Pana Starostę! Od ponad 50 lat!!!! dzierżawię kawałek ziemi (600m2) we wsi Izbica, nad rzeką Bugo-Narwią i od tego czasu staram się o wykupienie tego terenu. Co dwa/trzy lata odnawiam dzierżawę i opłacam wszystkie związane z eksploatacją koszty. W związku ze zmianą kierownictwa Starostwa mam pytanie, czy zmieniło się coś również w przepisach i nastawieniu do długoletnich dzierżawców, co umożliwiło by wykupienie tego terenu? Chciałbym na starość zmienić miejsce stałego zamieszkania w Warszawie i przenieść się do Izbicy. Będę zobowiązany za odpowiedź. Rafał Gordon
(Rafał Gordon, 22.02.2016 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie możliwości i procedur zbywania nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym przypadku Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Warszawie, nie zmieniły się i nie dają staroście żadnych nowych przesłanek do orzeczenia o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości w celu dalszego nią rozporządzenia jeżeli, w ocenie jednostki organizacyjnej oraz jej organu nadzorującego, nieruchomość ta jest niezbędna na cele statutowe.
Pismem z dnia 22.02.2010 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie negatywnie zaopiniował propozycję starosty w zakresie podziału przedmiotowej działki, wyjaśniając, iż tereny wchodzące w pas brzegowy wokół Jeziora Zegrzyńskiego stanowią obszar niezbędny do prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu. Tereny te są przewidziane ponadto jako place do składowania materiałów w trakcie prac remontowych nadbrzeża oraz składowania materiałów podczas akcji przeciwpowodziowych.

 


POLECAMY
         Dwumiesięcznik Informator Powiatu Legionowskiego

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
Samorządów w Piłce Nożnej

Piłkarska Liga
Powiatu
Legionowskiego

 

Oficjalny portal turystyczny regionu
Jeziora Zegrzyńskiego

   
Turystyczny Szlak Patriotyczny
Polski Walczącej

 
 

Informator
Powiatu Legionowskiego