Drukuj
Kategoria: Odpowiedzi starosty
Odsłony: 807
Pytanie: (kategoria: edukacja)
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku otrzymali 4 nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie tylko 2. Czy szkoła w Serocku ma wyższy poziom? Czy dwukrotnie więcej uczniów i nauczycieli? Czy może jest jakaś inna przyczyna?
(Małgorzata, 20.10.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato,
w budżetach organów prowadzących zachowuje się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Jego wysokość to co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń. Fundusz ten jest przeznaczony na wypłaty nagród, przyznawanych zarówno przez organy prowadzące szkoły, jak i przez dyrektorów szkół.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w roku szkolnym 2014/2015 nagrodę starosty otrzymało 21 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Legionowski. Kryteria i tryb przyznawania nagród w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat (uwzględniając zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole 1 roku) reguluje Uchwała Nr 78/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 12 stycznia 2012 r. poz. 27). Nagrody dla nauczycieli przyznawane są na wniosek dyrektora placówki, natomiast nagrody dla dyrektorów placówek przyznaje zarząd powiatu.

Podsumowując, liczba nagród przyznanych w poszczególnych szkołach/placówkach wynika zarówno z liczby nauczycieli, którzy spełniają wszystkie kryteria określone w uchwale rady powiatu, z drugiej zaś z wysokości funduszu, jakim dysponuje dana szkoła lub placówka.