niedziela 24 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Pytanie:
Witam Pana Starostę! Od ponad 50 lat!!!! dzierżawię kawałek ziemi (600m2) we wsi Izbica, nad rzeką Bugo-Narwią i od tego czasu staram się o wykupienie tego terenu. Co dwa/trzy lata odnawiam dzierżawę i opłacam wszystkie związane z eksploatacją koszty. W związku ze zmianą kierownictwa Starostwa mam pytanie, czy zmieniło się coś również w przepisach i nastawieniu do długoletnich dzierżawców, co umożliwiło by wykupienie tego terenu? Chciałbym na starość zmienić miejsce stałego zamieszkania w Warszawie i przenieść się do Izbicy. Będę zobowiązany za odpowiedź. Rafał Gordon
(Rafał Gordon, 22.02.2016 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie możliwości i procedur zbywania nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym przypadku Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Warszawie, nie zmieniły się i nie dają staroście żadnych nowych przesłanek do orzeczenia o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości w celu dalszego nią rozporządzenia jeżeli, w ocenie jednostki organizacyjnej oraz jej organu nadzorującego, nieruchomość ta jest niezbędna na cele statutowe.
Pismem z dnia 22.02.2010 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie negatywnie zaopiniował propozycję starosty w zakresie podziału przedmiotowej działki, wyjaśniając, iż tereny wchodzące w pas brzegowy wokół Jeziora Zegrzyńskiego stanowią obszar niezbędny do prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu. Tereny te są przewidziane ponadto jako place do składowania materiałów w trakcie prac remontowych nadbrzeża oraz składowania materiałów podczas akcji przeciwpowodziowych.