Drukuj
Kategoria: Odpowiedzi starosty
Odsłony: 759
Pytanie:
Witam Pana Starostę! Od ponad 50 lat!!!! dzierżawię kawałek ziemi (600m2) we wsi Izbica, nad rzeką Bugo-Narwią i od tego czasu staram się o wykupienie tego terenu. Co dwa/trzy lata odnawiam dzierżawę i opłacam wszystkie związane z eksploatacją koszty. W związku ze zmianą kierownictwa Starostwa mam pytanie, czy zmieniło się coś również w przepisach i nastawieniu do długoletnich dzierżawców, co umożliwiło by wykupienie tego terenu? Chciałbym na starość zmienić miejsce stałego zamieszkania w Warszawie i przenieść się do Izbicy. Będę zobowiązany za odpowiedź. Rafał Gordon
(Rafał Gordon, 22.02.2016 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie możliwości i procedur zbywania nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym przypadku Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Warszawie, nie zmieniły się i nie dają staroście żadnych nowych przesłanek do orzeczenia o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości w celu dalszego nią rozporządzenia jeżeli, w ocenie jednostki organizacyjnej oraz jej organu nadzorującego, nieruchomość ta jest niezbędna na cele statutowe.
Pismem z dnia 22.02.2010 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie negatywnie zaopiniował propozycję starosty w zakresie podziału przedmiotowej działki, wyjaśniając, iż tereny wchodzące w pas brzegowy wokół Jeziora Zegrzyńskiego stanowią obszar niezbędny do prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu. Tereny te są przewidziane ponadto jako place do składowania materiałów w trakcie prac remontowych nadbrzeża oraz składowania materiałów podczas akcji przeciwpowodziowych.