niedziela 24 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Pytanie: (kategoria: architektura)
Witam Pana Starostę,

mam następującą sprawę: po rodzicach odziedziczyłem budynek gospodarczy z 1969 r., obecnie chciałbym go odremontować ponieważ ma popękane ściany oraz strop wykonany z leszu który również jest popękany i przecieka. W związku z tym czy muszę zgłaszać to do Starostwa, ewentualnie jakie złożyć dokumenty. Serdecznie pozdrawiam.


(Mieczysław, 09.03.2016.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mieczysławie,
            odpowiadając na Pana pytanie w sprawie formalności związanych z remontem budynku gospodarczego, uprzejmie informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku, roboty budowlane wymienione przez ustawodawcę w art. 29 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 polegające na wykonaniu remontu obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Pojęcie remontu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 8 ww. ustawy. Zgodnie z tą definicją poprzez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
            Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2, remont takich budynków nie wymaga ani zgłoszenia robót budowlanych ani pozwolenia na budowę. Natomiast remont budynku gospodarczego, wykraczającego poza dyspozycję zawartą w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane tj. wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
            Jednocześnie należy podkreślić, że projektowane roboty budowlane, które nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 29, w tym również roboty które wykraczają poza zakres definicji pojęcia „remont” wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy.
            Zgłoszenia remontu budynku należy dokonać na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, Staroście Legionowskiemu jako właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu budowy, robót budowlanych należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, odpowiednie szkice lub rysunki oraz szkic lokalizacji obiektu na działce (mapa sytuacyjno-wysokościowa).
            Ponadto informuję, że realizacja planowanej inwestycji nie może naruszać zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów prawa.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udzielą Panu pracownicy Centrum Informacji Inwestycyjnej w starostwie pod numerami telefonów 22 7640 532 i 22 7640 533.