Drukuj
Kategoria: Odpowiedzi starosty
Odsłony: 747
Pytanie: (kategoria: (kategoria))
(treść pytania)
((Krzysztof, 31.05.2017 r.)
Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie, projekt pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe" znalazł się na liście projektów podstawowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W praktyce oznacza to, iż w budżecie tego Programu zostały zabezpieczone środki finansowe na współfinansowanie przedmiotowego zadania. Inwestorem generalnym jest PKP PLK S.A.

Obecnie inwestor, czyli PKP PLK. S.A., jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przedprojektowej zadania (między innymi studium wykonalności), na podstawie której realizowane będzie zadanie. Lokalne samorządy zobowiązały się do opracowania koncepcji zagospodarowania końcowej stacji w Zegrzu Południowym, z układem torowiska i peronów jak najbardziej odpowiadającym lokalnej społeczności. Koncepcja ta oczywiście na bieżąco będzie konsultowana z inwestorem, wykonawcą dokumentacji przedprojektowej, Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie oraz jednostkami samorządu terytorialnego żywo zainteresowanymi realizacją zadania. Powiat Legionowski przejął rolę koordynatora opracowania koncepcji, dlatego wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy koncepcji.

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, przedstawionym przez PKP PLK S.A., lata 2017-2019 to etap przygotowawczy inwestycji, który poświęcony jest przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji lokalizacyjnych. W latach 2019-2022 nastąpi etap realizacyjny, w którym po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostanie zrealizowana zasadnicza część zadania, polegająca na rewitalizacji linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe.