niedziela 24 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4


Pytanie: (kategoria: Samorząd)
Panie Starosto !

Znajomość internetowa skłoniła mnie do napisania e-maila.
Dużo mówi się i pisze to co dzieje się w szkołach, ale chyba nic
o skutecznych metodach.
Wobec tego chcę zaproponować to co sprawdziło się w praktyce:
1.Jeden z zakonów żeńskich przyjmując kandydatki sprawdza 
czy są zrównoważone emocjonalnie, ponieważ wiedzą, że 
jedna niezrównoważona może rozwalić całą grupę - można 
chyba taką selekcję wprowadzić przyjmując na studia 
pedagogiczne.
2.Przed wojną można było ukończyć szkołę pedagogiczną, ale 
nie uzyskać licencji: "jest pani gruba, więc dzieci będą się
śmiały" - jest to wypowiedź pani, która nie uzyskała.
3.Wprowadzić obowiązkowy trening interpersonalny dla kadry
pedagogicznej.
Uczestniczyłem w kilku, na jednym nauczycielka powiedziała:
"10 lat walczyłam ze wszystkimi i ze sobą, a po trzech dniach
problem przestał być problemem".
Problem jest zawsze w nas i dlatego powinniśmy zacząć od 
siebie.
Ja tylko zasygnalizowałem, a problem trzeba rozwiązać przy 
pomocy burzy mózgów.
Zasady chyba znane - zaprosić specjalistów (praktyków)
z różnych dziedzin życia, którzy rozwiązują tego typu problemy
w życiu codziennym i zabronić wzajemną krytykę, ponieważ 
nawet najgłupsza propozycja może podsunąć genialną myśl.

Z przyjacielskim pozdrowieniem
Henryk Gryko
(Henryk, 21.06.2004 r.)
-
Odpowiedź:
W odpowiedzi na e-mail p. Henryka Gryko "Henryk" z dnia 21 czerwca skierowanego do Starosty Legionowskiego na temat problemów w szkołach Referat Edukacji wyjaśnia, co następuje:
Wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych zostały określone w rozdziale 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288). Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych jako kierownicy zakładów pracy przyjmowaniu kandydatów na nauczycieli (nauczycieli stażystów) kierują się przepisami prawa oświatowego oraz potrzebami kadrowymi szkoły. 
Metoda pracy "burza mózgów" jest znana nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski i często wykorzystywana w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Niestety nie nadaje się ona do wykorzystania w procesie decyzyjnym podejmowanym przez pracowników samorządowych, ponieważ ci muszą stosować obowiązujące powszechnie przepisy prawa.
Z poważaniem
Kierownik Referatu Edukacji
mgr Tomasz Lisowski

 


Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Dlaczego drogi powiatowe Jagiellońska i Sobieskiego nie są remontowane.Są to przecież najważniejsze ulice Legionowa a dziury na nich takie że strach poruszać się samochodem?
(Marek, 20.06.2004 r.)
-
Odpowiedź:
Szanowny Panie
Do końća września tego roku zostanie przebudowane skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej z ulicą Parkową. Od połowy lipca na ulicy będą wykonywane remonty cząstkowe. Także na ul. Sobieskiego będą wykonywane remonty, nie będzie ona natomiast w tym roku przebudowywana.

 

 
Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Cieszę się, że Starostwo zdecydowało sie wprowadzić zapytanie do swoich władz. Wasza nowa strona także prezentuje sie okazale, mam nawet wrażenie, że jest najlepsza w powiecie. Jak widzę jest także sonda, gdzie pytacie jakie to inwestycje powinno się wykonac najszybciej. Mam związane z tym pytanie. Kiedy, panie starosto, zostana wreszcie naprawione powiatowe drogi? Co z zamknietą ulicą Suwalną? Kiedy poprawiona zostanie Chotomowska? Co z będącą w coraz gorszym stanie ulicą Sobieskiego? I kiedy powstanie obiecane rondo na Jagiellońskiej, róg Parkowej? Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie, które zadaję chyba w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu
(Jarosław, 28.05.2004 r.)
-
Odpowiedź:
Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, iż zamknięty odcinek ulicy Suwalnej powinien zostać przebudowany we wrześniu, jeszcze w tym roku. Modernizacja ulicy Chotomowskiej będzie kontynuowana na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku po wyłonieniu wykonawcy z przetargu, którego otwarcie planowane jest na 7 lipca 2004r.
Ze względu na ograniczone środki finansowe ulica Sobieskiego w Legionowie nie została ujęta w planie przebudowy na rok 2004, natomiast rondo na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Parkowej powinno zostać wybudowane w okresie wakacyjnym po wyłonieniu wykonawcy z przetargu, którego otwarcie planowane jest na 5 lipca 2004r.

Wicestarosta 
Zbigniew Ochrymowicz
 

 

 
Pytanie: (kategoria: Samorząd)
Szanowny Panie Starosto !
Od 1,01,1995 r funkcjonuje przepis w prawie budowlanym żądajacy od osoby stawiającej parkan od strony ulicy uzgodnień ze stosownym urzędem np Wydziałem Architektury.
Dlaczego w niektórych obszarach naszego miasta ten przepis jest martwy ?. Np. na ulicy Grudzie. Kilka dni temu odbyło tu się spotkanie z projektantem chodnika. Okazało się, że w kilku miejscach nie będzie można go wykonać normalnie. (chyba, że na estakadzie ) Problemem są ustawione przy samym krawężniku parkany. Głównie parkany wykonane w ostanim dziesięcioleciu, czyli pod rządami w/w ustawy. Czy planuje Pan podjąć działanie w tej sprawie ? Czy może Pan spowodować, aby aktualnie podejmowane przebudowy płotów wykonywane były zgodnie z przepisami ? np. na rogu ulicy Grudzie i Zegrzyńskiej.
Pozdrowienia
(Grzegorz, 15.06.2004 r.)
-
Odpowiedź:
Legionowo, dnia 22.06.2004 r.


Szanowny Panie Grzegorzu 


W odpowiedzi na pismo z dnia 15 czerwca 2004 r. informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 
Organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń z terenu gminy Legionowo do dnia 31.12.2003 r. był Prezydent Miasta Legionowo, natomiast po 1 stycznia 2004 r. jest Starosta Legionowski.
W odpowiedzi na Pana kolejne pytania uprzejmie informuję, iż właściwym organem do kontrolowania prawidłowości i przebiegu procesów budowlanych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Z poważaniem Starosta Legionowski

 

 
Pytanie: (kategoria: Inne)
Odwołałem się od decyzji prezydenta Bolesławca w sprawie wymeldowania byłej żony do wojewody (organu 2 instancji), bo była dla mnie niekorzystna i nie zostały zbadane według mnie wszystkie okoliczności. Wojewoda uchylił decyzję na moją korzyść i wymeldował byłą żonę z mojego mieszkania. Zwróciłem się do urzędu meldunkowego o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu byłej żony w odpowiedzi uzyskałem informację, że decyzja jest nie prawomocna i nie mogę uzyskać zaświadczenia. W jakim terminie urząd meldunkowy ma obowiązek wydać mi zaświadczenie? Z góry dziękuję.
(Grzegorz, 00.00.0000 r.)
-
Odpowiedź:
Aby precyzyjnie odpowiedzieć na Pana pytanie musielibyśmy zapoznać się z dokumentacją. Niemniej jednak decyzja Wojewody uchylająca decyzję prezydenta nie oznacza automatycznie wymeldowania Pańskiej żony, gdyż:
1) strona przeciwna ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
2) uchylenie przez Wojewodę decyzji prezydenta oznacza, że urząd miasta musi przeprowadzić postępowanie administracyjne ponownie i wydać nową decyzję.
Stąd zapewne taka odpowiedź urzędu, który przed uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej nie może traktować jej jako ostateczną.
 

 

 
Pytanie: (kategoria: Samorząd)
Ile zarabia starosta, a ile wicestarosta powiatu (ze wszystkimi dodatkami)?
(Anna, 14.06.2004 r.)
-
Odpowiedź:
Wynagrodzenie starosty:
1. zasadnicze - 4 740,00 zł
2. dodatek funkcyjny - 1 807, 00 zł
3. dodatek specjalny - 1 309, 40 zł
4. dodatek stażowy 13% wynagrodzenia zasadniczego - 616,20 zł

Razem wynagrodzenie brutto - 8 472,60 zł

Wynagrodzenie wicestarosty:
1. zasadnicze - 3 900, 96 zł
2. dodatek funkcyjny - 1 136,00 zł
3. dodatek specjalny - 1 007,39 zł
4. dodatek stażowy 14% wynagrodzenia zasadniczego - 546,13 zł

Razem wynagrodzenie brutto - 6 590, 48 zł

 

 
Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam, czemu nie są aktywne numery telefoniczne urzędu komunikacji ? 
Drugi raz w zyciu staram sie cos załtawic, dowiedziec telefonicznie i drugi raz lipa. „NIE MOZNA ZREAZLIZOWAĆ POŁĄCZNENIA”
Z czego to wynika ? czy tak jest codziennie ? Czy tylko rozmowy wychodzace mają urzędnicy aktywne ??
(Darek, 00.00.0000 r.)
-
Odpowiedź:
Niedogodność, z którą się Pan spotkał, wynika ze znacznego obciążenia linii telefonicznych, co wynika z liczby załatwianych spraw.
Ze względu na to w najbliższym czasie uruchomimy odrębnego stanowiska d/s kontaktu z klientem (informacyjnego). Osoba pracująca na tym stanowisku będzie miała za zadanie przede wszystkim udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, udzielanie informacji odnoś spraw, jakimi zajmuje się Wydział Komunikacji.
Mam nadzieję, że takie rozwiązanie wyeliminuje sytuacje, o których Pan pisze.