niedziela 24 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Chciałbym się dowiedzieć czy był już odbiór techniczny robót po wykonaniu "naprawy" jezdni ul. Nasielskiej w Borowej Górze (odcinek od ul. Długiej do serwisówki przy ul. Warszawskiej)
Ireneusz
(Ireneusz, 08.05.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Ireneuszu, naprawy cząstkowe tej drogi są dokonywane na bieżąco. Część ubytków w nawierzchni została uzupełniona i ta część pracy jest odebrana. Natomiast w chwili pojawiania się nowych ubytków na drogę wysyłana jest ponownie ekipa remontowa. Również w bieżącym tygodniu odbędą się kolejne naprawy nawierzchni.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Szanowny Panie Starosto, czy jest możliwe zobligowanie odpowiednich służb do uprzątnięcia ścieżki rowerowej od m. Chotomów do m. Olszewnica. Chodzi o zgarnięcie zalegającego piasku, naprawie przepustów itp. W tej chwili korzystanie ze ścieżki jest bardzo niebezpieczne, a ruch rowerowy po drodze jest zabroniony. W dniu 07.05.br sprzątana była szczotkami automatycznymi jezdnia przy ww. ścieżce rowerowej, natomiast ścieżka rowerowa została pominięta. Proszę o pilne rozwiązanie sprawy. Z góry dziękuję.
(Krzysztof, 08.05.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za sygnał. W najbliższym czasie wyślemy ekipę porządkową, która uprzątnie piasek z ciągu pieszo-rowerowego na wskazanym przez Pana odcinku. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę  prac obejmujących również naprawy przepustów. Po jego zakończeniu uwzględnimy wskazane przez Pana miejsce w harmonogramie napraw.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Panie starosto, prosimy o pilne wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Chotomowskiej. Temat ten ciągnie się już od lat i nie może zostać zrealizowany, a teraz jest bardzo ważny dla mieszkańców, bo niedługo nasze dzieci z terenów Jabłonny i innych miejscowości gminy mogłyby się poruszać po tej nawierzchni i mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły.
(Chodnik wzdłuż Chotomowskiej Anita, 09.03.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani Anito, zgodnie z ustaleniami z gminą Jabłonna inwestycję tę wykonamy wspólnie, przy udziale finansowym gminy, w przyszłym roku. Mamy gotowy projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Gmina Jabłonna projektuje obecnie oświetlenie na tym odcinku.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
dotyczy: ul. Partyzantów
Panie Starosto dziękujemy za zaangażowanie w sprawie ronda przed nową szkołą przy ul. Partyzantów i Kisielińskiego, o tych zmianach ostatnio głośno w mediach.
To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców poruszających się tą drogą ponieważ skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne teraz, a po uruchomieniu szkoły będzie jeszcze gorzej. Dziękujemy za planowaną zmianę organizacji ruchu i skrzyżowanie z rondem, które wpłynie pozytywnie na ruch na tym odcinku. Jak wynika z gazet rozumiem, że teraz czekamy na dopięcie szczegółów z gminą i wyczekiwaną realizację.
(Katarzyna, 28.04.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani Katarzyno, na ostatnim (16.04.2013) spotkaniu w tej sprawie ustaliliśmy, że Powiat wspólnie z Gminą Jabłonna ustali założenia koncepcji organizacji ruchu dla całego układu komunikacyjnego, powiązanego z drogą powiatową nr 1820W, tj. ciągiem Chotomowska-Partyzantów. Koncepcja ta ma zawierać m.in. zaproponowaną przez nas organizację ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, uwzględniającą szereg urządzeń bezpieczeństwa ruchu takich, jak przejście dla pieszych z azylem usytuowane na przeciwko wejścia do szkoły, sygnalizację świetlną pulsacyjną nad przejściem oraz dodatkowe doświetlenie przejścia, zatoki autobusowe, bariery ochronne wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, ewentualną zmianę rodzaju nawierzchni na odpowiednim odcinku drogi przed przejściem na taką, która powoduje przy nadmiernej prędkości wstrząsy i wymusza na kierowcach zmniejszenie prędkości. Zaproponowaliśmy również wspólne wystąpienie z Gminą Jabłonna do Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie w sąsiedztwie szkoły fotoradaru. Gmina zadeklarowała również zatrudnienie osoby, która będzie przeprowadzała dzieci przez ulicę (tzw. pan lub pani "stopek").
Ponadto zaproponowaliśmy, aby w projektowaniu przyszłych rozwiązań na drodze powiatowej uwzględnić jej odcinek aż do ul. Modlińskiej w Jabłonnie, włączając w to skrzyżowanie z ul. Chotomowską drogi gminnej, zaprojektowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, która ma połączyć ul. Parkową w Legionowie z ul. Chotomowską. Naszym zdaniem to na tym skrzyżowaniu powinno powstać rondo, co nie wyklucza potencjalnej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z Kisielewskiego.
Potraktowanie kwestii rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie w sposób kompleksowy zgodnie z naszą propozycją daje szansę na aplikowanie o środki zewnętrzne, z których dofinansowana będzie inwestycja (z tzw. "schetynówek").
Gmina Jabłonna zadeklarowała udział w kosztach planowanych przedsięwzięć.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Szanowny Panie Starosto,


Piszę do pana w sprawie wspólnego biletu, ponieważ powiat pomaga gminą w jego finansowaniu. „Pytanie” napisałem również do pani wójt Gminy Jabłonna. ZTM ogłosił, że Gmina Jabłonna zrezygnowała ze wspólnego biletu. Na forum gminnym w poście http://forum.chotomow.pl/viewtopic.php?f=30&t=3724&p=33461#p33461 jeden z użytkowników napisał, że żadnych rozmów nie było, ponieważ ZTM odwołuje spotkania. Jeśli to prawda, to pan mógłby wewnątrzpartyjnie donieść na zachowanie pracowników zatrudnionych przez Hannę Gronkiewicz-Waltz.


Uważam, że Legionowo nie powinno otrzymać dotacji z powiatu, jeśli nie zamierza finansować wspólnego biletu na odcinku Legionowo Przystanek – Legionowo i blokuje wspólny bilet na odcinku Chotomów – Legionowo Przystanek. Jeśli Legionowo zdecydowałoby się na niefinansowanie wspólnego biletu na odcinku  Legionowo Przystanek – Legionowo, powiat powinien pokryć koszty wspólnego biletu na tym odcinku przez Gminę Jabłonna w 36 % (31% + 5%).


Na wspólnym bilecie można oszczędzić poprzez:
- bezpłatne przejazdy na tylko zasadach Kolei Mazowieckich, a nie ZTM;
- zlikwidowanie wspólnego biletu na bilet dobowy ZTM;
- oddzielną strefę biletową dla Chotomowa dla pociągów i fragmentu linii 741;
- ewentualne ograniczenie oferty ZTM do Jabłonny, rozpisanie przetargu przez Gminę Jabłonna na linie do Chotomowa zamiast 741 i zastosowanie biletów okresowych wybranego przewoźnika w pociągach (ewentualnie jakiś wspólny bilet dla Gminy Jabłonna lub powiatu).


Z bezpłatnych przejazdów na zasadach ZTM korzystają mieszkańcy innych gmin i turyści. Kupują bilety do Chotomowa za psa lub rower, a dla siebie do Warszawy. Zlikwidowanie wspólnego biletu na bilet dobowy próbował przeprowadzić ZTM. Według mnie jest to słuszny pomysł, ponieważ można przewidzieć łatwo ile razy i czym się jedzie w czasie doby. Pan Igor Krajnow, rzecznik ZTM, prywatnie napisał do mnie, że KM się na to nie zgodziły, ponieważ dostałyby mniej pieniędzy. Myślę, że pracownicy ZTM kierują się niechęcią do pracowników KM i przez to nic nie mogę wywalczyć. Warto by było jeszcze powalczyć zmniejszenie kosztów wspólnego biletu specjalnie dla Chotomowa jako jednostkowy przypadek. W końcu lepiej dla Kolei Mazowieckich jakby Chotomów pozostał w ograniczonej strefie niż w żadnej. A jakby przystanek Legionowo Przystanek został usunięty ze strefy ZTM, to Koleje Mazowieckie straciłyby dużo pasażerów.


Można by Chotomów umieścić w osobnej „trzeciej” strefie. Pomysł umieszczenia Chotomowa w trzeciej strefie padł na jednym zebrań wiejskich, a pani wójt go wtedy poparła. Podwyższenie biletów w stosunku do biletów kolejowych obniżyłyby opłaty za wspólny bilet. Z biletów takiej strefy mieszkańcy innych gmin nie skorzystaliby, ponieważ nie byłaby dla nich opłacalna.


Do powyższych zmian można by poprosić władze Legionowa. Gdyby przyniosły duże oszczędności, a władze Legionowa nie chciały finansować wspólnego biletu na odcinku Legionowo Przystanek - Legionowo, to gmina Jabłonna mogłaby finansować odcinek Chotomów - Legionowo przy większym wsparciu powiatu.


Przy okazji proszę pana, aby o uwzględnienie pomysłu połączenia ulicy Parkowej w Legionowie z ulicą Chotomowską w Jabłonnej przy rozważaniach przebudowy skrzyżowania Kisielewskiego*Chotomowska*Konwaliowa*Partyzantów ma pograniczu Jabłonny i Chotomowa. Chodzi mi o to, żeby nie powstało w przyszłości niebezpieczne korkujące się skrzyżowanie przedłużenia ulicy Parkowej z ulicą Chotomowską obok ronda.


Z poważaniem,
Kamil Szmit
(Kamil Szmit, 03.03.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Kamilu, zgodnie z zadaniami, które ustawodawca zapisał dla poszczególnych szczebli samorządu, komunikacja publiczna jest zadaniem własnym gminy. Ponieważ władzom powiatu zależy na tym, by transport publiczny na naszym terenie był zorganizowany w sposób jak najbardziej przyjazny mieszkańcom, Powiat Legionowski w ramach możliwości prawnych i budżetowych dotuje komunikację publiczną.
Dotacje dla poszczególnych gmin powiatu legionowskiego są jednakowe, jeśli chodzi o udział procentowy w kosztach ponoszonych przez gminę i są naliczane proporcjonalnie do wysokości nakładów na komunikację publiczną, ponoszonych przez daną gminę. Na sesji Rady Powiatu w Legionowie podjęta została uchwała, ustalająca procentową wysokość dopłat dla samorządów gminnych do poszczególnych rodzajów transportu publicznego w I kwartale 2013 roku:
- dopłata do linii Szybkiej Kolei Miejskiej wynosi 3% kosztów ponoszonych przez gminę,
- dopłata do linii Kolei Mazowieckich wynosi 3% kosztów ponoszonych przez gminę,
- dopłata do linii autobusowych "L" poza terenem danej gminy wynosi 20% kosztów ponoszonych przez gminę.
Powiat Legionowski był pierwszym powiatem w Polsce, który zastosował system dopłat do komunikacji publicznej, a obecnie jesteśmy jednym z dwóch powiatów w Polsce, stosujących taki system.

Jeśli chodzi o kwestię połączenia ul. Parkowej w Legionowie z ul. Chotomowską w Jabłonnie, 16 kwietnia 2013 podczas spotkania w sprawie rozwiązań w organizacji ruchu na drodze powiatowej, które mają zapewnić bezpieczeństwo ruchu, a w szczególności pieszych, w sąsiedztwie powstającej tam szkoły, zaproponowaliśmy przygotowanie całościowej koncepcji rozwiązań dla układu komunikacyjnego obejmującego nie tylko okolice szkoły i skrzyżowanie ulic Partyzantów i Kisielewskiego, lecz także planowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) drogę łączącą Parkową z Chotomowską i dalej, skrzyżowanie ul. Chotomowskiej z drogą wojewódzką nr 630 (ul. Modlińska w Jabłonnie). Naszym zdaniem warto rozważyć budowę ronda na skrzyżowaniu wspomnianej drogi, która jest ujęta w mpzp, który niebawem wejdzie w życie. Kategoria planowanej drogi, która ma być drogą zbiorczą, pozwala przewidywać, że jej powstanie odciąży ulicę Kisielewskiego i ruch między Legionowem a ul. Chotomowską w Jabłonnie przeniesie się na tę właśnie drogę. Wówczas na tym właśnie skrzyżowaniu budowa ronda może być dobrym rozwiązaniem, które z jednej strony uspokoi nieco ruch (spowolni go) w okolicy, w której powstawać będą osiedla mieszkaniowe, a jednocześnie pozwoli na zachowanie jego płynności, znosząc uprzywilejowanie wjazdu na skrzyżowanie z drogi powiatowej.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Witam,
Jestem mieszkańcem Jabłonny, ul. Królewska.
Proszę o odpowiedź, czy to prawda, że w Jabłonnie, między ul. Królewską a  Zegrzyńską
będzie budowany Lidl. Podobno uzyskał juz pozwolenie na budowę.
Pozdrawiam, Zdzisław.
(Zdzisław, 28.04.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Zdzisławie, Lidl Polska Sp. z o.o. 28.11.2012 decyzją nr 1713/12 uzyskał pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego z parkingiem na terenie działek 496/3, 496/7 i 496/10 w Jabłonnie, budowę zjazdu publicznego z ul. Królewskiej oraz budowę zjazdu publicznego z drogi dojazdowej nr 5 - ul. Zegrzyńskiej.
Lokalizacja zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Królewskiej w Jabłonnie została zatwierdzona decyzją Wójta Gminy Jabłonna nr 354/2012 z 17.08.2012 r. zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej do projektowanego obiektu handlowo-usługowego.
Nie mamy informacji, czy i kiedy inwestor zamierza rozpocząć prace budowlane.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Dzień dobry, pragnę zapytać czy planowana jest przebudowa ronda u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Parkowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2? Ściśle mówiąc czy planują Państwo w najbliższym czasie instalację sygnalizacji świetlnej? pozdrawiam
Joanna
(Joanna, 23.02.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Joanno, w ramach przebudowy układu komunikacyjnego, w skład którego wchodzi również skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej i Parkowej nie jest przewidziana zmiana charakteru tego skrzyżowania z ronda na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Po oddaniu do użytku tunelu pod linią kolejową i całego układu drogowego, który przebudowujemy w tym roku, będziemy monitorować intensywność ruch na tym skrzyżowaniu. W zależności od wniosków z tego monitoringu zaproponujemy, jeśli okaże się to konieczne, zmiany istniejących dziś rozwiązań.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Czy funkcja "zdaj pytanie" jest aktywna? Wpisy pochodzą ze stycznia - albo mieszkańcy powiatu nie mają pytań albo wolą ich nie zadawać. Albo - nikt odpowiedzi nie udziela.Ponadto- w formularzu należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką tylko,że - formularz "nie przepuści" pytania bez adresu mailowego - bez gwiazdki. Może ktoś to by zweryfikował.
(Andrzej, 23.04.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju, funkcja "zadaj pytanie" jest aktywna. Niestety w chwili uruchomienia nowej strony wykonawca strony popełnił błąd w adresie mailowym umieszczonym w mechanizmie przesyłania pytań, co spowodowało, że pytania dochodziły na nasz serwer, ale nie były z niego pobierane. Odkryliśmy ten błąd i zostało to już poprawione.

Dziękujemy bardzo za zwrócenie uwagi na błąd dotyczący pola na adres poczty elektronicznej - to również zostało poprawione i można już wysyłać pytania nie podając adresu mailowego. Będziemy wdzięczni za inne uwagi dotyczące funkcjonalności strony.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
witam, Panie Starosto od miesiąca mówi się głośno o powstaniu następnego supermarketu teraz lidla, czy to prawda że powstanie na ulicy Jagiellońskiej, jeśli tak to dlaczego niszczycie handel rodzimy, ludzi którzy od dziecka mieszkają w Legionowie?
(gdzie w Legionowie powstanie lidl mówi się o tym głośno, 10.02.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie/Szanowna Pani, nie dysponujemy informacjami o żadnej inwestycji sieci handlowej Lidl w Legionowie. Do Starostwa Powiatowego w Legionowie nie wpłynął żaden wniosek od tego inwestora, ani o pozwolenie na budowę nowego obiektu handlowego, ani o zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu.

W polskim systemie prawnym żaden organ nie może decydować o tym, jacy przedsiębiorcy mają prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Ani starosta, ani prezydent (wójt, burmistrz), ani władze państwowe nie mogą ograniczać swobody działalności gospodarczej obiektów handlowych. Jedyną formą ograniczenia możliwości budowy dużych obiektów handlowych jest wpisanie takiego ograniczenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są przez rady gmin. Jeśli takiego zastrzeżenia w planie miejscowym nie ma, powiat, a dokładniej organ administracji architektonicznej jakim jest starosta, jest zobligowany przepisami prawa do wydania pozwolenia na budowę niezależnie od lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nie można uwzględniać żadnych okoliczności związanych na przykład z oddziaływaniem na inne firmy handlowe.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Szanowny Panie,
czy mozna uzyskac z Panstwa strony informacji na temat dawnych koszar przy ul Struzanskiej w Legionowie, podobno w koncu cos tam zacznie sie dziac, podobno inwestor dostal pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego, czy to prawda?
Pozdrawiam,
Dawid
(Dawid, 17.04.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Dawidzie, do Starostwa Powiatowego w Legionowie wpłynął wniosek inwestora o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na wskazanym przez Pana terenie. Postępowanie administracyjne jest w toku, pozwolenie nie zostało jeszcze wydane, gdyż inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi oddziaływania tej inwestycji na sąsiednie nieruchomości.

Ponadto ten sam inwestor - właściciel nieruchomości złożył wniosek o pozwolenie na przebudowę jednego z budynków dawnych koszar na potrzeby przedszkola. Inwestor uzyskał już zgodę na przebudowę tego budynku na potrzeby przedszkola od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia na przebudowę jest w toku.

 

Pytanie: (kategoria: (kategoria))
Witam serdecznie, ponieważ nie mogę znaleźć podobnego tematu, uprzejmie proszę o odpowiedź, czy usunięcie/wyburzenie ściany działowej w mieszkaniu, którego jestem właścicielem, a usytuowanym w budynku wielorodzinnym (blok mieszkalny), podlega zgłoszeniu do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego?
Z poważaniem
Sławomir Rubin
(Ściana działowa, mieszkanie w bloku06.02.2013 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Sławomirze, wyburzenie ścianki działowej w myśl prawa budowlanego stanowi przebudowę mieszkania i podlega zgłoszeniu wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie (ul. Sikorskiego 11, V piętro, tel. 22 7640 530/531). Szczegółowe informacje o trybie, w jakim składa się takie zgłoszenie znajdzie Pan w Biuletynie Informacji Publicznej.