Drukuj
Kategoria: Fundusze zewnętrzne
Odsłony: 608

 

► „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie gminy Nieporęt"
► „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, Gminy Jabłonna i Miasta Legionowo w powiecie Legionowskim
► „Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Jana III Sobieskiego-Krakowska z ul. Parkową i Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej w Legionowie”
► „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818W w ciągu ulic Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei legionów w Gminie Legionowo”
► „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W w Gminie Nieporęt wraz z dojazdami”
► "Zakup agregatu prądotwórczego o dużej wydajności energetycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie"
► „Projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816W ul. Przyszłość w Gminie Nieporęt”
► „Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Gminie Legionowo”
► „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813W w Gminie Nieporęt”