środa 17 stycznia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY


BIAŁORUŚ Brasław

Rada Powiatu w Legionowie przyjęła w 2012 roku uchwałę w sprawie nawiązania przez Powiat Legionowski współpracy z Brasławskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym. Miasto Brasław  znajduje się w obwodzie witebskim na północnym zachodzie Białorusi. Obwód graniczy z Litwą i Łotwą. Brasław dzieli od Mińska odległość około 240 km. Współdziałanie Powiatu Legionowskiego z włodarzami Brasławia stwarza podstawy do rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy narodami. Aspekt społeczny, czyli umacnianie polskości w regionie, w którym około 20% ludności ma nadwiślańskie korzenie stanowi jeden z najważniejszych aspektów realizowanej współpracy. Umacnianie polskości w regionie jest prowadzone z Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian, polskimi duchownymi oraz nauczycielami języka polskiego w lokalnych szkołach.

Jednym z efektów działań Starostwa na rzecz krzewienia narodowych tradycji na Białorusi jest przeprowadzona w lipcu 2011 roku zbiórka książek. Jej efektem było 3 tysiące książek, które trafiły do Polaków na Kresach. Od 3 lat na terenie Powiatu Legionowskiego gościmy młodzież z Białorusi, organizując wspólnie ze stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" letnie kolonie.

Oficjalna strona internetowa Brasławia

 

UKRAINA Łutugino (Obwód Ługański)

Powiat Legionowski nawiązał również współpracę z Łutugińską Administracją Rejonową Obwodu Ługańskiego. Miasto Łutugino położone jest w Obwodzie Ługańskim, który jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży we wschodniej części kraju i jest zamieszkiwane przez około 20 tysięcy mieszkańców. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu spożywczego.

Nawiązanie współpracy stwarza podstawy do rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów, dla których strona ukraińska przeznaczyła 145 ha terenów pod inwestycje w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Agrogorod Ługańsk”. Ważnym celem współpracy jest również aspekt społeczny i umacnianie więzi pomiędzy społecznościami - poznanie historii, kultury i tradycji.

Oficjalna strona internetowa Obwodu Ługańskiego 

 


UKRAINA Kosów (Obwód Ivanofrankovski)

Powiat Legionowski w 2005 roku rozpoczął współpracę z małym miasteczkiem Kosów. Jest ono położone w górach, około 80 km od granicy z Rumunią. Według oficjalnych danych Kosów liczy około 8,3 tys mieszkańców. W miasteczku oraz jego okolicach powstało w ostatnich latach kilka ośrodków wypoczynkowych, prywatnych pensjonatów, które są bardzo dobrze wyposażone i przystosowane do przyjmowania gości z zagranicy.  Jest to region turystyczny o bogatych tradycjach rzemieślniczych. Znajduje się tam jedyny w Europie Państwowy Instytut Stosowanych i Dekoracyjnych Sztuk, gdzie powstają unikatowe, bo wykonane ręcznie i z naturalnych materiałów: liżniki, dywany, narzuty, ceramikę oraz inne wyroby.

Oficjalna witryna internetowa Kosowa