piątek 25 maja
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

  Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W- ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Kisielewskiego tj. od km 0+000 do km 1+173,3

Stan: Inwestycja w trakcie realizacji
Wartość: 510.081,35  zł
Firma:

Roboty Ziemne – Budowlane, Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego 41/30, 05-120 Legionowo

Daty: Rozpoczęcia: 21.07.2015
Zakończenia: 15.09.2015
Opis:

Zakres robót obejmuje:
- wytycznie geodezyjne projektowanych obiektów,
- wycinkę i wykarczowanie drzew i krzewów,
- przebudowę urządzeń teletechnicznych,
- przebudowę urządzeń energetycznych,
- wykonanie drenów francuskich i pozostałych elementów odwadniających,
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- wykonanie podbudów drogowych,
- wykonanie nowych nawierzchni chodnika i zjazdów oraz drogowych z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uporządkowanie otoczenia wykonanych obiektów budowlanych i odbudowanych rowów.

 

Planowana budowa chodnika obejmie odcinek od ul. Kościelnej w Chotomowie do ul. Kisielewskiego, stanowiącej granicę pomiędzy miejscowościami Chotomów i Jabłonna. W ramach zadania ma powstać ciąg pieszy o długości 1173,3 metrów, powierzchni 1972,5 m2 oraz szerokości 2 metrów. Przy okazji jego budowy przebudowanych zostanie 25 zjazdów do posesji i 4 skrzyżowania z drogami gminnymi. Roboty obejmują też wyznaczenie i wykonanie nowych przejść dla pieszych. Kiedy powstanie chodnik ruch rowerowy zostanie w całości przeniesiony na ciąg po wschodniej stronie drogi, który zyska wówczas status ścieżki rowerowej.


PRZED