Komunikacja: nowa linia i dofinansowanie
21 stycznia 2022
Komunikacja: nowa linia i dofinansowanie

Mamy dwie dobre wiadomości w temacie powiatowej komunikacji autobusowej. Po pierwsze trwają prace nad uruchomieniem nowego połączenia, które swoim zasięgiem obejmie teren gminy Jabłonna, a po drugie Powiat Legionowski uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 1,2 mln zł na organizację przewozów.

Nowa linia skomunikuje zachodnie miejscowości gminy Jabłonna z placówkami oświatowymi różnych szczebli, Urzędem Gminy w Jabłonnie i siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie, a także ze stacjami kolejowymi PKP Chotomów i Legionowo Przystanek. Nadano jej numer 9 P. Spotkanie robocze w tej sprawie zorganizowano 29 grudnia w legionowskim starostwie. Jego uczestnicy – przedstawiciele gminy Jabłonna z wójtem Jarosławem Chodorskim i przewodniczącym Rady Gminy Wojciechem Nowosińskim na czele oraz członkowie powiatowego samorządu reprezentowani przez wicestarostę Konrada Michalskiego i członka Zarządu Powiatu Grzegorza Kubalskiego – rozmawiali m.in. o lokalizacji trasy oraz infrastrukturze przystankowej. Linię planuje się uruchomić jako pilotażową, z pięcioma kursami w każdy dzień roboczy.

Pod koniec ubiegłego roku Powiat wnioskował o dofinansowanie w 2022 r. bezpłatnych linii autobusowych nr 7 P, 8 P i 10 P z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 14 stycznia wojewoda mazowiecki opublikował listę jednostek, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę. Powiat Legionowski uzyska kwotę dopłaty w wysokości 3 zł netto do wozokilometra, co daje łącznie 1 200 040,80 zł na organizację powiatowych przewozów pasażerskich.