Dni Osób Niepełnosprawnych

MENU

Dni Osób Niepełnosprawnych 2019

W marcu br. wystartują VIII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, a już teraz trwają zgłoszenia do konkursu literackiego, plastycznego i form scenicznych oraz nabór kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych".
                                                                                                    
Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Tegoroczna, szósta już odsłona tego święta, będzie okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania ich w główny nurt życia społecznego.

 

Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
- Fundacja "Promień Słońca"
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny „Milenium” w Legionowie
- Powiat legionowski
- Miasto Legionowo
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Arena Legionowo
- KZB Legionowo
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie
- Muzeum Historyczne w Legionowie
- Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Starosta Legionowski
- Prezydent Miasta Legionowo


Patronat medialny objęły:
- TVP Warszawa
- Radio dla Ciebie
- Gazeta Powiatowa
- Gazeta Miejscowa i LTV
 

Kalendarz Dni Osób Niepełnosprawnych na rok 2019:

Etap przygotowań:
- od 11 do 15 marca 2019 - VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny
- do 15 lutego 2019 - VIII Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem"
- do 16 lutego 2019 - VIII Powiatowy Przegląd Form Scenicznych i Medialnych

Regulamin konkursu literackiego
Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu form scenicznych i medialnych
Karta zgłoszenia do konkursów

- do 15 lutego 2019 - zgłaszanie kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego"
Regulamin orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych"
Wniosek o nadanie orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych"

Wydarzenia:

5 marca 2019 godz.10.00
Uroczyste otwarcie DON
Wręczenie orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych
Eliminacje do konkursu małych form scenicznych i medialnych
Występ zespołu November Project Band

21 marca 2019, godz.10.00
Ogłoszenie wyników konkursów literackiego, plastycznego i scenicznego
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa

21 marca-7 kwietnia 2019
Wystawa pokonkursowa,

1-30 kwietnia 2019
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie - biegi na niebiesko

29 kwietnia 2019, godz. 9.00-14.00
Konferencja „Niepełnosprawność w rodzinie”

17 maja 2019, godz. 10.00
Paraolimpiada dzieci i młodzieży  

18 maja 2019, godz. 10.00
Plener malarski „Chodź, pomaluj mój świat”

1-30 czerwca 2019
Wystawa poplenerowa

21 maja 2019, godz. 11.00-13.00
Sympozjum: mieszkania treningowe, chronione z udziałem władz samorządowych, organizacji pozarządowych i rodziców

7 czerwca 2019
Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników DON
(obowązują zapisy, dwie grupy)

lipiec-sierpień
Muzealne Warsztaty integracyjne

12 września 2019
„Historia  mieszka w ludziach” - spotkania w DPS Kombatant

październik 2019
Powiatowa akcja integracyjna AAC - październik miesiącem niemówiących

22.11.2019, godz. 11.00
Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS, Podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej  AAC

15-30 listopada 2019
Wernisaż prac uczniów i wychowanków PZSiPS w Legionowie w Galerii Sztuki Ratusz