Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych rok 2020/2021
MENU
Informacja o planie rekrutacji
dla absolwentów VIII klas szkoły podstawowej
do szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Legionowski na rok szkolny 2020/2021
absolwenci VIII klasy szkoły podstawowej
szkoła  typ szkoły liczba oddziałów charakterystyka oddziałów/zawody liczba miejsc
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie Liceum Ogólnokształcące 8 7 oddziałów Liceum Ogólnoksztąłcącego 240
1 oddział Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa sportowego ze specjalnością piłka siatkowa i piłka nożna (decyzja o planie naboru zostanie podjęta w terminie późniejszym)
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym  Liceum Ogólnokształcące 2 2 oddziały Liceum Ogólnoksztąłcącego 48
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie Technikum 2 1/2 oddziału technik obsługi turystycznej 64
1/2 oddziału technik żywienia i usług gastronomicznych
1/2 oddziału technik informatyk
1/2 oddziału technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Branżowa Szkoła I stopnia 2 2 oddziały wielozawodowe 64
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku Technikum 2 1  oddział technik żywienia i usług gastronomicznych 60
1  oddział technik logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia 1 1 oddział wielozawodowy 30

 

Wykaz szkół, które będą prowadziły rekrutację w roku szkolnym 2020/2021

W szkołach/zespołach szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski, rekrutację do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 będą prowadziły następujące szkoły:

  1. Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie, ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 26;
  2. Liceum im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 291;
  3. Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73A;
  4. Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, ul. Włodzimierza Wolskiego 8;
  5. Branżowa Szkoła I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73A;
  6. Branżowa Szkoła I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

 

Pliki do pobrania: