Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych rok 2023/2024
MENU


  Elektroniczna rekrutacja

   

  Adres strony naboru dla kandydata: warszawa.edu.com.pl

  Szczegółowe informacje tutaj

   


   

  Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

  Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych wystartuje 31 lipca i potrwa do 2 sierpnia do godziny 15:00. Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie bez użycia systemu elektronicznego, a wnioski należy składać bezpośrednio w szkołach. Szczegółowe i aktualne informacje o wolnych miejscach zostaną także opublikowane na stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/free_places.html

  Informacja o wolnych miejscach: tutaj


  Wykaz szkół, które będą prowadziły rekrutację w roku szkolnym 2023/2024

   

  Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26, tel.22 774 27 24
  www.lokonopnicka.pl

   

   

   


  Liceum im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym

  ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, tel. 507 130 918
  lostanislawow.legionowski.pl

   

   


  Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

  Branżowa Szkoła I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

  ul. Targowa 73A, tel. 22 774 28 72
  pzsplegionowo.pl

   

   


  Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku

  Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku

  Branżowa Szkoła I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku

  ul. Wolskiego 8, tel. 22 782 71 01
  www.pzspserock.pl

   


   

  Informujemy, że na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie został opublikowany harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

  Poniżej link do strony:

   

  Harmonogram rekrutacji

  Rekrutacja:

  • zaczyna się 15 maja,
  • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
  • oferta edukacyjna wszystkich szkół biorących udział w elektronicznym systemie rekrutacji udostępniona będzie w systemie od 29 kwietnia.

  Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00 składanie wniosków

  Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

  1. Skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL.  Musisz samodzielnie założyć konto w systemie.
  2. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi Powiat Legionowski, Miasto st. Warszawa,  a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
  3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
  • osobiście:
   • wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
   • inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • przez system.

  [!] Masz czas tylko do 29 maja do godz. 15.00 – jeśli wskażesz we wniosku na liście preferencji oddziały:

  • dwujęzyczne,
  • międzynarodowe,
  • przygotowania wojskowego,
  • sportowe,
  • mistrzostwa sportowego,
  • wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji.


  Termin ten obowiązuje niezależnie od tego, na którym miejscu na liście umieścisz taki oddział.

  Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

  Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.

  Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

  Od 30 maja do 12 czerwca sprawdzian uzdolnień kierunkowych

  Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji. 

  Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.

  Od 30 maja do 12 czerwca próby sprawności fizycznej do oddziałów

  • sportowych,
  • mistrzostwa sportowego,
  • przygotowania wojskowego.

  Terminy prób sprawności znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.                  
  Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.  

  Do 14 czerwca wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

  Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

   

  Od 15 maja do 24 lipca skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

  Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  Do 5 lipca drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

  To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

  Możesz do niego przystąpić, jeśli:

  • złożyłeś wniosek do 30 maja i wskazałeś w nim taki oddział

  oraz

  • z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.

  Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  

  Do 6 lipca wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

  Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

  Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00 wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  samodzielnie wprowadź do systemu:

  • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

  Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00 składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • innych wymaganych dokumentów.

  Dokumenty możesz złożyć osobiście. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

  Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00 możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów

  Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

  1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
  2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
  3. ponownie złóż wniosek w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

  21 lipca do godz. 12:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

  Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

  Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz w szkole złożyć oryginał:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  oraz

  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  [!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

  27 lipca do godz. 14:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

   

  Harmonogram również tutaj
   

  Pliki do pobrania: