Wydział Obsługi i Komunikacji
MENU

UWAGA!
Od 1 lipca w starostwie przywrócona została obsługa klientów w soboty i wydłużone godziny pracy w poniedziałki.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wejście do budynku urzędu dla mieszkańców załatwiających sprawy z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy znajduje się od strony ul. Fabrycznej.

Oczekujący na obsługę na zewnątrz budynku proszeni są o wybranie jednej z kolejek w zależności od rodzaju załatwianej sprawy, zgodnie z oznakowaniem zamieszczonym na tabliczkach informacyjnych. Wejście na salę obsługi odbywa się po zaproszeniu przez pracownika urzędu. Osoby umówione na wizytę pracownik zaprasza o ustalonej godzinie. Na czas trwania obostrzeń związanych z pandemią elektroniczny system zarządzania kolejką został wstrzymany.


Nadal obowiązuje reżim sanitarny, wymagany w związku ze stanem epidemii obejmujący ograniczenia liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w salach obsługi wydziałów obsługi i komunikacji na parterze budynku. Przypominamy o konieczności stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk – środki dezynfekcyjne udostępniamy na miejscu w urzędzie).

Informacje dotyczące aktulnego funkcjonowania Wydziału Obsługi i Komunikacji znajdują się w zakładce Aktualności / Ogłoszenia Wydziału Obsługi i Komunikacji

 

W sobotę w godzinach od 8.00 do 11.30 realizowana jest również obsługa spraw z zakresu

rejestracji pojazdów: (informacje i wnioski znajdują się w menu po lewej stronie)

  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów
  • przyjmowanie wniosków o wymianę dowodu rejestracyjnego
  • przyjmowanie wniosków o wtórnik dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych karty pojazdu, nalepki na szybę
  • wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych
  • przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdu
  • czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu

praw jazdy: (informacje i wnioski znajdują się w menu po lewej stronie)

  • wydawanie profilów kandydata na kierowcę PKK
  • przyjmowanie wniosków o wymianę prawa jazdy
  • przyjmowanie wniosków o wtórnik prawa jazdy
  • wydawanie praw jazdy

Zapraszamy do umówienia się na wizyty w sobotę w Wydziale Obsługi i Komunikacji tel. 22 7640 157