Realizacja zadań oświatowych Powiatu rok 2018/2019