Realizacja zadań oświatowych Powiatu rok 2019/2020