Powiat Legionowski https://powiat-legionowski.pl/ pl [30.09.2019] Pamiątkowe medale dla żołnierzy AK https://powiat-legionowski.pl/filmy/pamiatkowe-medale-dla-zolnierzy-ak [14.10.2019] Święto Szkoły - PZSiPS w Legionowie https://powiat-legionowski.pl/filmy/swieto-szkoly-pzsips-w-legionowie [18.10.2019] Konsultacje społeczne Ruszyły konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne5555 [15.10.2019] Oferta realizacji zadania publicznego z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalny Serock https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/oferta-realizacji-zadania-publicznego-z-inicjatywy-stowarzyszenia-kulturalny-serock [11.10.2019] Ślubowanie klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcacym w Stanisławowie Pierwszym https://powiat-legionowski.pl/filmy/slubowanie-klas-pierwszych-w-liceum-ogolnoksztalcacym-w-stanislawowie-pierwszym [14.10.2019] Nauczyciele na szóstkę https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/nauczyciele-na-szostke [11.10.2019] Niepodległą mamy we krwi https://powiat-legionowski.pl/filmy/niepodlegla-mamy-we-krwi [11.10.2019] Nowa karetka dla powiatu https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/nowa-karetka-dla-powiatu [11.10.2019] Przetarg na kolej do Zegrza ogłoszony https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/przetarg-na-kolej-do-zegrza-ogloszony [11.10.2019] POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to ogólnopolska akcja promocyjna, do której przedsiębiorcy z branży turystycznej zgłaszają swoje oferty, a turyści – korzystają z nich w obniżonych cenach. Najbliższa edycja akcji planowana jest na 22 - 24 listopada 2019 r. https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/polska-zobacz-wiecej-weekend-za-pol-ceny