I Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego – organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządu
MENU

 

 

DEBATA SAMORZĄDOWA – WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 • Rozwój lokalnych inicjatyw i rozwiązywanie lokalnych problemów. Skuteczna komunikacja na linii samorząd – NGO’s?
 • Współfinansowanie organizacji pozarządowych w powiecie to ważna, choć nie jedyna forma inwestycji w ich rozwój
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnych nie jest możliwe bez udziału III sektora
 • Organizacje pozarządowe jako partnerzy samorządów

 

DEBATA - ROLA PRZEDSIĘBORCÓW W BUDOWANIU PARTNERSTW MIĘDZYSEKTOROWYCH

 • W obliczu zmian i transformacji społeczno-gospodarczej biznes i organizacje potrzebują siebie nawzajem  
 • W obliczu zmian i transformacji społeczno-gospodarczej biznes i organizacje potrzebują siebie nawzajem
 • Partnerstwo (NGO–biznes-samorząd) to budowanie mostu między zyskiem a społecznym dobrem
 • Podejmowanie lokalnych wyzwań wymaga dzisiaj społecznego zaangażowania lokalnych przedsiębiorców na wiele sposobów
 • Międzysektorowa współpraca szansą na przewagę konkurencyjną lokalnych przedsiębiorców, pracodawców, regionu

 

DEBATA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA I MIĘDZYPOKOLENIOWA NAJLEPSZĄ LOKALNĄ INWESTYCJĄ SPOŁECZNĄ

 • W powiecie legionowskim jest wyjątkowy potencjał na synergię dotychczasowych działań poszczególnych sektorów dla wspólnego dobra
 • W dobie globalnych wyzwań wspólnota i współpraca są niezbędnymi czynnikami naszego dobrostanu i zrównoważonego rozwoju lokalnego
 • Współpraca międzysektorowa i międzypokoleniowa jest niezbędna do adaptacji i wzrostu MŚP, NGO’s, samorządu w globalnej i cyfrowej gospodarce
 • Współpraca międzysektorowa w powiecie legionowskim jest kluczem do wykorzystania lokalnych zasobów w celu skutecznego podejmowania wyzwań społecznych i tworzenia realnych korzyści dla mieszkańców

ZAREJESTRUJ SIĘ