Akcje Krwiodawstwa w Legionowie
4 lutego 2022
Akcje Krwiodawstwa w Legionowie

OR PCK w Legionowie przedstawia harmonogram akcji krwiodawstwa. Ratusz miejski w Legionowie w godz.8.00-12.00.