niedziela 24 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Tytuł projektu: „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”

Całkowita wartość:

  28 960,80

Kwota dofinansowania:

  19 920,00

Realizacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Daty: Rozpoczęcia:      1 luty 2014
Zakończenia: 31 lipca 2014
Opis:


Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR oraz podtrzymanie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych obszaru LGD poprzez organizacje konferencji dot. nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych technologii budowlanych.                           
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
1.  organizacja konferencji pt. „Połączenie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych z nowoczesnymi, ekologicznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami stosowanymi w dzisiejszej architekturze,
2.  organizacja konferencji „Jak skutecznie i efektywnie opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego”,
3.  wydanie 500 sztuk albumu poświęconego tradycjom architektonicznym obszaru LGD oraz nowym projektom i rozwiązaniom które wpisują się w te tradycje.
Grupą docelową realizowanego przedsięwzięcia będą przede wszystkim architekci oraz pracownicy gmin należących do LGD odpowiedzialni za tworzenie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, zainteresowani mieszkańcy oraz przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działających w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 

Informacje dodatkowe:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pt. „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

artykuł z dnia 10.03.2014 r. Architektura i rozwój

 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję pt. "Jak skutecznie i efektywnie opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego"