Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
MENU
 • 7 kwietnia 2023
  Droga Zabłocie – Stanisławowo oficjalnie otwarta
 • 5 kwietnia 2023
  Droga Zabłocie – Stanisławowo oficjalnie otwarta
  Droga Zabłocie – Stanisławowo oficjalnie otwarta
  Dziś uroczyście przekazaliśmy do użytkowania przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1801W – od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej nr 622, na odcinku Zabłocie – Stanisławowo w gminie Ser...
  Czytaj całość oDroga Zabłocie – Stanisławowo oficjalnie otwarta
 • 14 grudnia 2022
  Prace w Zabłociu na finiszu
  Prace w Zabłociu na finiszu
  Dobiegają końca prace na drodze powiatowej nr 1801W w gminie Serock, na odcinku Stanisławowo – Zabłocie.
  Czytaj całość oPrace w Zabłociu na finiszu
 • 16 listopada 2022
  Nie zwalniają tempa w Zabłociu
  Nie zwalniają tempa w Zabłociu
  Trwają prace na drodze powiatowej nr 1801W w gminie Serock na odcinku Stanisławowo – Zabłocie. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, ich zakończenie zaplanowano na koniec roku.
  Czytaj całość oNie zwalniają tempa w Zabłociu
 • 19 września 2022
  Prace na drodze Stanisławowo – Zabłocie wystartowały
  Prace na drodze Stanisławowo – Zabłocie wystartowały
  W połowie września firma „Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk” rozpoczęła roboty na drodze powiatowej nr 1801W w gminie Serock. Na realizację wszystkich założonych w kontrakcie prac wykonawca ma cztery mi...
  Czytaj całość oPrace na drodze Stanisławowo – Zabłocie wystartowały
 • Począwszy od września 2020 roku Powiat Legionowski sukcesywnie brał udział w konkursach na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Dzięki temu rządowemu wsparciu w najbliższych latach zrealizowany zostanie szereg zadań inwestycyjnych służących poprawie jakości życia mieszkańców naszego powiatu.

  Inwestycje drogowe

  Zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w gminie Nieporęt jest obecnie w fazie realizacji. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 1810W od km 2+479,73 do km 4+620,60 na odcinku o łącznej długości 2140,87 mb. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych, tam gdzie nie występują ciągi piesze, zostanie wybudowany przyjezdniowy chodnik o długości 133,28 metrów po stronie lewej (północnej) i 327,41 metrów po stronie prawej (południowej). Nowo wybudowany chodnik posiadać będzie szerokość dwóch metrów. Istniejące chodniki zostaną przebudowane wysokościowo. W projekcie na całym odcinku ujęto ściek z kostki betonowej przy krawężniku. Odwodnienie odbywać się będzie za pomocą spływu wód przy krawężniku poprzez ściek do projektowanych studzienek ściekowych i poprzez przykanaliki do studni chłonnych lub drenaży francuskich. Pobocza o łącznej długości 2083,32 metrów (926,93 m po stronie prawej i 1156,39 m po stronie lewej) zostaną ulepszone klińcem kamiennym. W ramach zadania przewiduje się także usunięcie kolizji z branżami elektryczną i teletechniczną. Na całym, rozbudowywanym odcinku wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Wartość robót budowalnych wynosi 4 692 966,42 zł, a wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 1 101 150,00 zł.

  W ramach zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 1801W w gminie Serock, od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej nr 622, na odcinku o łącznej długości 4997 mb, zrealizowane zostaną prace dotyczące rozbudowy nawierzchni drogi do parametrów drogi klasy Z i kategorii ruchu KR2, budowy jednostronnego chodnika o szerokości 2 m na długości 2532 m w terenie zabudowanym, budowy chłonnego pobocza, zjazdów i zatok autobusowych oraz wymiany i korekty oznakowania pionowego i poziomego. Przewiduje się również przebudowę oświetlenia drogowego. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022, a wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 5 000 000,00 zł.

  W ramach inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej planuje się kompleksową przebudowę skrzyżowania poprzez poszerzenie jezdni i wykonanie lewoskrętów z ul. Suwalnej oraz budowę pełnej sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. Inwestycja jest w fazie realizacji, a wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 1 000 000,00 zł.

  Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 000 000,00 zł uzyskała również inwestycja drogowa, która realizowana będzie w gminach Jabłonna i Wieliszew, a dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1817W w gminach Jabłonna i Wieliszew, od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631, na odcinku o łącznej długości 3 732 mb. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi do parametrów drogi klasy Z i kategorii ruchu KR3, przebudowę wysokościową chodnika, budowę ścieżki rowerowej na odcinku 740 m po stronie gminy Wieliszew jako dowiązanie do istniejącej ścieżki, przebudowę odwodnienia, zjazdów bramowych oraz wymianę oznakowania pionowego i korektę oznakowania poziomego. Zadaniew fazie realizacji.

  Zadania z zakresu rozwoju bazy edukacyjnej

  Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 złotych przeznaczone zostały na realizację inwestycji związanej z budową budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt. Zadanie, które obecnie jest na etapie dokumentacji projektowej, planowane jest do realizacji w latach 2021-2023. Powstały budynek o powierzchni użytkowej 1430 m2 będzie mógł pomieścić około 220 uczniów w 8 oddziałach. W budynku znajdować się będzie 8 sal dydaktycznych, 4 klasopracownie, sala do ćwiczeń siłowych, gabinety, zaplecze sanitarne i pomieszczenia administracyjne. W ramach zadania przewiduje się także zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałego budynku.

  Zadania z zakresu poprawy jakości świadczeń zdrowotnych

  Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych to zadanie inwestycyjne, które zostanie wsparte w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup cyfrowego aparatu RTG, densytometru, mammografu, aparatu USG z kompletem głowic (obraz 4D, intima-media) oraz unitu stomatologicznego z wbudowanym modułem RTG jamy ustnej. Sprzęt ten pozwoli realizować świadczenia w formule profilaktyka-szeroka diagnostyka-leczenie zachowawcze połączone z zabiegowym. Zadanie przeznaczone jest do realizacji w latach 2021-2022.

  Łącznie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Legionowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 101 150,00 zł.