Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego

 


Kurier jest czasopismem samorządowym wydawanym od 2007 roku. Gazetę drukowaną można otrzymać w siedzibie Starostwa, urzędach, instytucjach z terenu Powiatu, a dzięki dystrybucji dociera do części domów wielorodzinnych i jednorodzinnych. Elektroniczną wersję poszczególnych wydań można pobrać w formacie pdf.
Zapraszamy do lektury!