19 listopada 2007
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W w Wólce Radzymińskiej - ul. Szkolna


Inwestycja Powiatu Legionowskiego


Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W w Wólce Radzymińskiej
- ul. Szkolna
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 1 102 119,45 zł
Firma: Spółdzielnia Robót Budowlano - Drogowych, ul. Zaściankowa 1, 05-240 Tłuszcz
Daty: Rozpoczęcia: 19.09.2007
Zakończenia: 19.11.2007
Opis: Inwestycja rezlizowana na odcinku od km 1+500 do km 2+179 tj. 679 m obejmowała przebudowę nawierzchni wraz z przebudową chodników i wjazdów na posesje

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2007/inw009/przed{/gallery}
W TRAKCIE
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2007/inw009/wtrakcie{/gallery}
PO
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2007/inw009/po{/gallery}