Geoportal
MENU
    Geoportal

    Geoportal

    Zapraszamy do skorzystania z Geoportalu, w którym nasi interesanci mogą złożyć m.in. wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu oraz wnioski o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

    W przypadku części wniosków udostępnienie dokumentów odbywa się w sposób automatyczny – bez konieczności wizyty w urzędzie, a w innych przypadkach może ograniczyć liczbę wizyt klienta w urzędzie (z kilku do jednej lub żadnej - o ile klient przy składaniu wniosku wyrazi chęć wysyłki dokumentów pod wskazany adres). Zapraszamy.

    Geoportal: tutaj

GEOPORTAL POWIATU LEGIONOWSKIEGO
(usługa wyszukania i przeglądania dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Legionowskiego)
dostępny w zewnętrznym serwisie - kliknij tutaj, aby przejść dalej