Reprezentacja Powiatu Legionowskiego
MENU

  Zakładane rezultaty:

  - Stworzenie zespołów o wysokim poziomie piłkarskim mogących reprezentować Kluby z Powiatu Legionowskiego na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
  - Podniesienie jakości masowych rozgrywek Piłkarskiej Ligi Powiatowej.
  - Stałe podnoszenie poziomu i rozwijanie sportu piłka nożna.
  - Stworzenie lepszego poziomu rozwoju dla najzdolniejszych zawodników z Powiatu.
  - Rozwijanie predyspozycji sportowych i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
  - Promocja Powiatu Legionowskiego poprzez sport.

  Cykl treningowy :

  Reprezentacje będą  spotykały się minimum  raz  na dwa  tygodnie  w wyznaczonym  terminie i miejscu przez koordynatora w celu   wspólnych treningów oraz podnoszenia umiejętności:
  motorycznych  b) taktycznych  c) ogólnorozwojowych
   

  Uczestnictwo w turniejach, treningach Reprezentacji jest całkowicie bezpłatne.                                                                
  Zawodnicy dobrowolnie przystępują do danych drużyn Reprezentacji po otrzymaniu powołania.
  Reprezentacja to nie przymus to wyróżnienie dla zawodników z potencjałem piłkarskim.

  Każdy ma szanse –  kluby biorące udział w projekcie zostaną poinformowane o testach naborowych.

  Każdy zawodnik,  który    zostanie  wybrany  do  Reprezentacji  Powiatu Legionowskiego otrzyma:

  - strój reprezentacyjny
  - opiekę kadry trenerskiej
  - uczestnictwo w turniejach  ogólnopolskich i zagranicznych.
  - najlepsi  zawodnicy  będą  mogli  sprawdzić  swoje  umiejętności  na  testach i turniejach rywalizując wśród najlepszych z powiatu legionowskiego z najlepszymi klubami w Polsce i za granicą.