Zasady wykorzystania herbu
MENU

Wykorzystanie herbu i flagi dla celów reklamy i promocji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą może mieć miejsce jedynie w przypadku podmiotów mających siedzibę na terenie Powiatu lub w inny sposób z Powiatem związanych po uzyskaniu zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.

Tabela wyrażająca barwy heraldyczne stosowane w herbie i fladze Powiatu w skali barw Pantone oraz w modelach kolorów CMYK i RGB.

Barwa heraldyczna System Pantone Model kolorów CMYK Model kolorów RGB
błękit Pantone Process Blue C-100, M-9, Y-0, K-6 R-0, G-145, B-201
srebro (biel) Pantone Trans. White C-0, M-0, Y-0, K-0 R-255, G-255, B-255
złoto (żółty) Pantone 109 C-0, M-9, Y-94, K-0 R-249, G-214, B-22