Zaświadczenie o wpisie

MENU

Przedstawiciel lub zarząd stowarzyszenia zwykłego może zwrócić się do organu nadzorującego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń. W tym celu, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Legionowie, należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć potwierdzenie opłaty w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia. Opłatę uiścić należy na konto Gminy Legionowo: 44 1560 0013 2380 6993 5000 0001. Istnieje także możliwość dokonania opłaty w punkcie znajdującym się przy Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Organ nadzorujący, po dokonaniu weryfikacji dokumentów stowarzyszenia zwykłego znajdujących się w ewidencji i stwierdzeniu ich prawidłowości wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w kancelarii Starostwa.

Niezbędne dokumenty:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI
KARTA INFORMACYJNA