Ochrona przyrody
MENU
fot. Daniel Katkowski

Rezerwaty i pomniki przyrody

Powierzchnia powiatu legionowskiego wynosi 38 986 ha z czego 27 170 ha stanowi Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 2,54 ha zespół przyrodniczo – krajobrazowy w Dębem oraz 10 rezerwatów przyrody, o łącznej powierzchni 1 794,53 ha (z czego w granicach administracyjnych powiatu łączna powierzchnia rezerwatów przyrody wynosi 951,85 ha).

Na terenie Powiatu Legionowskiego jest ponad 100 pomników przyrody. Spośród drzew pomnikowych najliczniej występuje dąb szypułkowy Quercus robur, a ponadto: wiąz szypułkowy Ulmus laevis, wierzba biała Salix alba, jesion wyniosły Fraximus exelsior, lipa drobnolistna Tilia cordata, modrzew europejski Larix decidua, glediczia trójcierniowa Gleditsia triacanthos, topola biała Populus alba, klon pospolity Acer platanoides, grab pospolity Carpinus betulus, buk zwyczajny Fagus sylvatica, topola czarna Populus nigra, Jałowiec pospolity Juniperus commmunis, sosna zwyczajna Pinus silvestris, wiśnia ptasia Prunus avuim, żywotnik zachodni Thuja occidentalis.

Pomnikami przyrody są również 3 głazy narzutowe (granitognejs, granit różowy i granitoid różnoziarnisty), które występują na terenie gminy Serock.

Zabytkowy parkNiewątpliwym atutem powiatu jest zabytkowy park Pałacu w Jabłonnie. Dominującymi gatunkami w parku są lipy, klony, dęby i topole. Pojedynczo występują: jesiony, wiązy, kasztanowce, graby. Z iglastych: sosny, modrzewie, pojedyncze świerki i jodły. Wiek drzew występujących, na terenie parku jest bardzo zróżnicowany. Od ok. 200 letnich, stanowiących pomników przyrody, poprzez drzewa ok. 100-letnie i młodsze. Na terenie parku Referat Zarządzania Środowiskiem opracował ścieżkę przyrodniczą uwzględniającą pomniki przyrody, których liczba sięga 58 szt. i obejmuje osiem gatunków (glediczja trójcierniowa, jesion wyniosły, modrzew europejski, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, topola biała, wiąz szypułkowy, grab pospolity).

Park obok Pałacu PAN w Jabłonnie

Walory przyrodnicze powiatu Legionowskiego z całą pewnością zainteresują zarówno zapalonych przyrodników i turystów, jak również mogą stać się "azylem" dla wszystkich, którzy zechcą choć na chwilę "oderwać się" od codziennego życia w zatłoczonym mieście, a są wrażliwi na piękno przyrody wraz z wszystkimi jej komponentami. Zapraszamy na gościnne tereny Powiatu Legionowskiego!