Nieodpłatna pomoc prawna

MENU

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2019 r. prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Starostwo Powiatowe w Legionowie
piętro 1, pokój 116

Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00

Starostwo Powiatowe w Legionowie
piętro 2, pokój 207
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00

Urząd Miasta Legionowo
piętro 2, pokój 3.11

Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.   8:00-12:00
śr.  11:30-15:30

Urząd Gminy Nieporęt
pokój 9

Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 9:00-13:00
pt.    9:00-13:00

INFORMACJA i ZAPISY pod numerem tel. 22 76 40 584
 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez Stowarzyszenie Honeste Vivere:

Urząd Gminy Jabłonna
parter, pokój nr 6

Jabłonna, ul. Modlińska 152
wt.   10:00-14:00
czw. 12:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy Serock
1 piętro, pokój nr 31

Serock, ul. Rynek 21
pon. 10:00-14:00
śr.      8:00-12:00

 

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Prawo pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne.
 3. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 4. Prawo karne.
 5. Prawo administracyjne.
 6. Prawo cywilne.
 7. Prawo rodzinne.
 8. Prawo podatkowe.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 584.