Nieodpłatna pomoc prawna
MENU
PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, do odwołania,  nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady we wszystkich punktach bezpłatnych porad prawnych – w sprawach nagłych prosimy o kontakt mailowy pod adresem pomocprawna@powiat-legionowski.pl.

 

 

INFORMACJE i ZAPISY w Starostwie Powiatowym w Legionowie pod numerem tel. 22 764 0 584 w godz. 8.00-16.00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2020 r. prowadzone przez adwokatów:

Starostwo Powiatowe w Legionowie
pokój 207
na 2 piętrze
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.   8:00-12:00
śr.   11:30-15:30

Urząd Gminy Nieporęt
pokój nr 1
na parterze
Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 12:00-16:00
pt.      9:00-13:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2020 r. prowadzone przez radców prawnych:

Urząd Miasta Legionowo
piętro 2 pokój 3.11 oraz pokój 4.24 na 3 piętrze
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41

pon.- pt. 16:00-20:00

piątek - godz. 16.00-20.00 dyżur ze specjalizacją mediacyjną (w razie braku chętnych odbywać się będzie dyżur NPP)

Urząd Gminy Jabłonna
pokój nr 6
na parterze
Jabłonna, ul. Modlińska 152
wt.    10:00-14:00
czw.  12:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy Serock
parter
Serock, ul. Rynek 21
pon.  9:00-13:00
śr.     8:00-12:00
pt.    12:00-16:00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.  Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Legionowie pod numerem telefonu 22 764 0 584 w godz. 8-16. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Prawo pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne.
 3. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 4. Prawo karne.
 5. Prawo administracyjne.
 6. Prawo cywilne.
 7. Prawo rodzinne.
 8. Prawo podatkowe.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod nr 22 76 40 584;

b) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 584 w godz. 8-16.

 

Pliki do pobrania: