Nieodpłatna pomoc prawna

MENU
Wydział Spraw Społecznych

Polityka senioralna, organizacje kombatanckie
tel. 22 7640 555

Sport 
tel. 22 7640 593

Zdrowie
tel. 22 7640 504

Stowarzyszenia z os. prawną, zwykłe i fundacje
tel. 22 7640 584, 22 7640 584 593

Nieodpłatna pomoc prawna
tel. 22 7640 584

Naczelnik Mirosław Pachulski
tel. 22 7640 594

E-mail
sport@powiat-legionowski.pl
E-mail
zdrowie@powiat-legionowski.pl
E-mail
spoleczne@powiat-legionowski.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJE i ZAPISY  w Starostwie Powiatowym w Legionowie
pod numerem tel. 22 764 0 584 w godz. 8-16.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2019 r. prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Starostwo Powiatowe w Legionowie
pokój 207
na 2 piętrze
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00

Urząd Miasta Legionowo
piętro 2 pokój 3.11 oraz pokój 4.24 na 3 piętrze
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.    8:00-12:00
śr.  11:30-15:30

Urząd Gminy Nieporęt
pokój nr 1
na parterze
Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 12:00-16:00
pt.      9:00-13:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez Fundację Honeste Vivere  (pomocy udzielają adwokaci i radcy prawni):

Urząd Gminy Jabłonna
pokój nr 6
na parterze
Jabłonna, ul. Modlińska 152
wt.    10:00-14:00
czw. 12:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy Serock
parter
Serock, ul. Rynek 21
pon.   9:00-13:00
śr.       8:00-12:00
pt.    12:00-16:00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.  Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Legionowie pod numerem telefonu 22 764 0 584 w godz. 8-16. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Prawo pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne.
 3. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 4. Prawo karne.
 5. Prawo administracyjne.
 6. Prawo cywilne.
 7. Prawo rodzinne.
 8. Prawo podatkowe.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 584 w godz. 8-16.