Kontakt

MENUStarostwo Powiatowe w Legionowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Biuro Obsługi Mieszkańca / Kancelaria (centrala)
tel. 22 7640 100
tel. 22 7640 400
fax. 22 7640 450

E-mail
kancelaria@powiat-legionowski.pl

Godziny pracy

poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
sobota   8.00 - 12.00


W sobotę realizowana jest obsługa spraw z zakresu:
rejestracji pojazdów i praw jazdy, architektury, geodezji, map geodezyjnych, ochrony środowiska i geologii.

W zakresie geodezji, w sobotę odbywa się:

  • wydawanie  wypisów z rejestru gruntów
  • przyjmowanie wniosków o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  • wydawanie zaświadczeń i wcześniej zamówionych dokumentów

W zakresie map geodezyjnych, w sobotę odbywa się:

  • udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci map ewidencyjnych i map zasadniczych
  • przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
  • wydawanie uwierzytelnionych dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Numery rachunków bankowych dostępne w BIP - przejdź do BIP

WYKAZ TELEFONÓW, ADRESÓW, MAILI DO STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGIONOWIE

Uwaga! Ostatnie trzy cyfry numeru bezpośredniego rozpoczynającego się od "7640" stanowią jednocześnie numer wewnętrzny dostępny przez centralę.

Sekretariat Starosty

Starosta Legionowski Robert Wróbel 
tel. 22 7640 419

E-mail
sekretariat@powiat-legionowski.pl

Wicestarosta Konrad Michalski
tel. 22 7640 419

Rzecznik Prasowy

Rzecznik prasowy

Joanna Kajdanowicz

tel. 22 7640 505
tel. 509 400 328

E-mail
j.kajdanowicz@powiat-legionowski.pl

Wydział Architektury

Kancelaria
tel. 22 7640 530 tel. 22 7640 531

Obsługa Gmin
tel. 22 7640 535

Informacja Architektoniczno - Budowlana
tel. 22 7640 532, 22 7640 533

Z-ca naczelnika
tel. 22 7640 536

E-mail
architektura@powiat-legionowski.pl

Geodeta Powiatowy

Geodeta Powiatowy Paweł Łukaszczuk
tel. 22 7640 251

Wydział Geodezji

Zespół ds. postępowań administracyjnych
tel. 22 7640 108
tel. 22 7640 109

Zespół ds. aktualizacji operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali:
m. Legionowo
tel. 22 7640 110
gm. Jabłonna, gm. Nieporęt
tel. 22 7640 109
m. Serock, gm. Wieliszew
tel. 22 7640 112
gm. Serock 
tel. 22 7640 106

Wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków
tel. 22 7640 106
tel. 22 7640 112

Udostępnienie transakcji dla rzeczoznawców majątkowych
tel. 22 7640 106

Naczelnik Renata Gdula
tel. 22 7640 188

E-mail
geodezja@powiat-legionowski.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefony
22 7640 118
22 7640 119
22 7640 120
22 7640 121

p.o. Naczelnika Paulina Podlaska
tel. 22 7640 120

E-mail
gn@powiat-legionowski.pl

Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy Sylwiusz Pergół
tel. 22 7640 176

poniedziałek 8.00 - 18.00
sobota 8.00 - 12.00

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Telefony
22 7640 156
22 7640 161

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
tel. 22 7640 111

Naczelnik Elżbieta Knap
tel. 22 7640 160

E-mail
podgik@powiat-legionowski.pl

Wydział Komunikacji

SZYBKA I SPRAWNA REJESTRACJA - umów się telefonicznie:
tel. 22 7640 157
fax. 22 7640 150

Prawa jazdy
22 7640 113

Rejestracja pojazdów
22 7640 151, 22 7640 152

Rejestracja pojazdów (firmy leasingowe)
22 7640 116

Licencje, zezwolenia i zaświad. na wykon. krajow. transportu drogow., karty parkingowe i inne
22 7640 193/103

Naczelnik
Aneta Matysiak
22 7640 115

Z-ca Naczelnika
Monika Wlazło
22 7640 153
e-mail: komunikacja@powiat-legionowski.pl

Rejestracja pojazdów:
poniedziałek        8.00 - 17.30
wtorek - piątek     8.00 - 15.30
sobota                 8.00 - 11.30

Paszporty i zaproszenia dla cudzoziemców

Biuro Paszportowe znajduje się
w budynku Ratusza Miejskiego w Legionowie

ul. Piłsudskiego 41, 05-119 Legionowo
tel. 22 774 33 90

Obsługa interesantów: przyjmowanie wniosków paszportowych i o wydanie zaproszenia
poniedziałek       8.00 - 18.00
wtorek - piątek   8.00 - 16.00

Naczelnik Grzegorz Ziemichód
tel. 22 7640 250

E-mail
os@powiat-legionowski.pl

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Bieżące utrzymanie dróg, ulic, chodników, pobocza oraz ścieżek rowerowych - zimowe oraz letnie
tel. 22 7640 513

Organizacja ruchu
tel. 22 7640 513
tel. 22 7640 573

Zajęcie pasa drogowego
tel. 22 7640 563

Inwestycje drogowe
tel. 22 7640 562

Inwestycje kubaturowe
tel. 22 7640 512

Naczelnik Paweł Zając
tel. 22 7640 514

E-mail
inwestycje@powiat-legionowski.pl
E-mail
drogi@powiat-legionowski.pl

Wydział Kultury i Promocji

Kultura, promocja, turystyka
tel. 22 7640 556
tel. 22 7640 554
tel. 22 7640 583
tel. 22 7640 596
tel. 22 7640 506

 

Naczelnik Joanna Kajdanowicz
tel. 22 7640 505

Rzecznik Prasowy Joanna Kajdanowicz
tel. 22 7640 505
tel. 509 400 328

E-mail
dziejesie@powiat-legionowski.pl
E-mail
promocja@powiat-legionowski.pl

Wydział Spraw Społecznych

Zdrowie
tel. 22 7640 504

Sprawy Społeczne
tel. 22 7640 555

Sport
tel. 22 7640 593

Organizacje pozarządowe
tel. 22 7640 584
 


 

 

 

Naczelnik Mirosław Pachulski
tel. 22 7640 515

E-mail
spoleczne@powiat-legionowski.pl

zdrowie@powiat-legionowski.pl

sport@powiat-legionowski.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Adam Myziak

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Załuska
tel. 22 7640 124

Rzecznik Praw Klienta

Rzecznik Praw Klienta Agnieszka Załuska
tel. 22 7640 124

Skarbnik Powiatu Legionowskiego

Skarbnik Katarzyna Rembelska
tel. 22 7640 404

Sekretarz Powiatu Legionowskiego

Sekretarz Paweł Trawkowski
tel. 22 7640 419

Referat Zarządzania Środowiskiem

tel. 22 7640 125
tel. 22 7640 126
 

Kierownik Hubert Macioch
tel. 22 7640 123

E-mail
zs@powiat-legionowski.pl

Referat Edukacji

tel. 22 7640 206

Kierownik Tomasz Lisowski
tel. 22 7640 205

E-mail
edukacja@powiat-legionowski.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego

tel. 22 7640 417

Kierownik Janusz Głogowski
tel. 22 7640 415

E-mail
kryzys@powiat-legionowski.pl

Radcy Prawni

Radca prawny Jarosław Górski
tel. 22 7640 426

Radca prawny Julia Aksamit-Zienkiewicz
tel. 22 7640 425

Wydział Administracyjno-Kadrowy

tel. 22 7640 427

Naczelnik Monika Marć 22 7640 429

E-mail
wak@powiat-legionowski.pl

Wydział Obsługi

Sprowadzanie zwłok z zagranicy
tel. 22 7640 420
tel. 22 7640 471

Informatyk
tel. 22 7640 412

Naczelnik Grzegorz Ziemichód
tel. 22 7640 250

Z-ca naczelnika 
tel. 22 7640 482

E-mail
os@powiat-legionowski.pl

Zespół ds. Zamówień Publicznych

tel. 22 7640 516

Kierownik Katarzyna Łysek
22 7640 517

E-mail
przetargi@powiat-legionowski.pl

Wydział Finansowo-Księgowy

Obsługa Finansowa Firm
tel. 22 7640 510

Dochody skarbu państwa
tel. 22 7640 511
(w tym wpłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy i trwały zarząd nieruchomości)

Główna Księgowa Agata Szymańska
tel. 22 7640 507

E-mail
wk@powiat-legionowski.pl

Zespół ds. Budżetu i Analiz

tel. 22 7640 558
tel. 22 7640 508

E-mail
zba@powiat-legionowski.pl

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

tel. 22 7640 519

Kierownik Michał Stalmach
tel. 22 7640 520

E-mail
fundusze@powiat-legionowski.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

INFORMACJA TURYSTYCZNA 
w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie (budynek dworca)

05-120 Legionowo
ul. Tadeusza Kościuszki 8A

WYKAZ TELEFONÓW, ADRESÓW, MAILI DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel./fax 22 774 51 53
tel. 22 7640 379

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Waldemar Graczyk

E-mail
pinbleg@onet.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel.  22 774 15 76
fax. 22 774 02 52

Dyrektor Maria Mieczysława Kloc

E-mail
legionowo@psse.waw.pl

www.legionowo.psse.waw.pl

Powiatowy Urząd Pracy

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 774 25 16
tel. 22 7640 305
fax: 22 774 22 88

Dyrektor Elżbieta Szczepańska

E-mail
wale@praca.gov.pl

www.puplegionowo.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel   22 764 01 40
fax. 22 764 01 41

Zespół ds. osób niepełnosprawnych
tel. 22 766 44 04

Zespół ds. pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)
tel. 22 7640 132 do 134

Poradnictwo
tel. 22 7640 139

E-mail
pcpr.legionowo@wp.pl

Dyrektor  Magdalena Jagnyziak
tel. 22 7640 131

E-mail
dyrektor@legionowo.pcpr.pl

www.legionowo.pcpr.pl

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo

Recepcja
tel. 22 766 45 00

Sekretariat
tel. 22 766 45 01
fax 22 774 19 21

Dyrektor Anna Kaczmarek

E-mail
sekretariat@domkombatanta.pl

www.domkombatanta.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie

ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
 tel./fax: 22 774 38 14
 

Dyrektor Grażyna Okarska
 
E-mail
poradnia@ppplegionowo.pl

www.ppplegionowo.pl

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

ul. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
tel. 22 732 15 58

Kierownik Dorota Wróbel-Górecka

E-mail
biuro@cis.legionowski.pl

www.cis.legionowski.pl 

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

ul. gen. Józefa Sowińskiego 15
05-120 Legionowo
tel. 22 774 21 44
fax: 22 774 21 44

Dyrektor Ewa Listkowska

E-mail
biuro@pik.legionowski.pl

pik.legionowski.pl

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
 

Dyrektor Ewa Lewicka

E-mail
zssleg@interia.pl

www.pzsips.legionowski.pl

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku

ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax. 22 782 74 98

Dyrektor Maria Beata Leszczyńska

E-mail
wolskiserock@op.pl

www.pzspserock.pl

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

w skład którego wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie  im. Marii Konopnickiej w Legionowie
i
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie

ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24
tel. 22 784 40 42
fax. 22 774 27 24

Dyrektor Jolanta Magda

E-mail
lo_konopnicka@wp.pl

www.lokonopnicka.pl

Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 291
05-126 Nieporęt

sekretariat tel. 507 130 918
dyrektor tel. 502 027 600 

 

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

ul. Targowa 73 A
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 72
tel/fax 22 774 40 96

Dyrektor Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

E-mail
siwinski@pzsp.legionowski.pl

pzsplegionowo.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

ul. Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 28
tel. 22 774 35 31
fax. 22 774 28 88

Komendant Powiatowy st. bryg. Mieczysław Klimczak

E-mail
legionowo@mazowsze.straz.pl

www.strazlegionowo.pl

SPÓŁKA POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo

Centrala (rejestracja)
tel. 22 774 51 51
tel. 22 774 22 94
tel. 22 774 52 72

Sekretariat
tel./fax. 22 774 26 34 
 

Dyrektor Dorota Glinicka

E-mail
info@nzozlegionowo.pl

www.nzozlegionowo.pl

Ratownictwo Medyczne

Telefony
22 774 21 22
22 774 29 09
lub 999

Poradnia Leczenia Uzależnień

Telefon
22 774 51 51 w. 21 lub 38

Ambulatorium chirurgiczno-urazowe w Legionowie

ZOZ „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, Legionowo
czynne:
w godz. 19.00-24.00
w weekendy i święta w godz. 8.00-24.00