Szpital w Legionowie
MENU

  Szpital w Legionowie (filia Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie) – najważniejsze fakty:

  Inwestor: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

  Wykonawca: konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa (lider konsorcjum) i Ed. Zueblin AG ze Stuttgartu (partner konsorcjum)

  Lokalizacja: działka przy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Legionowie

  Rozpoczęcie budowy: 9 października 2019 roku

  Planowane zakończenie prac budowlanych: grudzień 2021 roku

  Planowane rozpoczęcie działalności: II kwartał 2022 roku

  Szacunkowy koszt inwestycji: ponad 160 mln złotych

  Budynek: powierzchnia 7250 m², pięć kondygnacji i podziemny parking

  Kliniki: kardiologii, chorób wewnętrznych z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej. Blok operacyjny oraz izba przyjęć z 10-łóżkowym interdyscyplinarnym oddziałem obserwacyjnym. Pracownie diagnostyki endoskopowej, obrazowej i laboratoryjnej.