Środowisko
MENU

W soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 realizowana jest także obsługa spraw z zakresu ochrony środowiska:

- przyjmowanie wniosków w sprawach:  

  • zaświadczenia dotyczącego uproszczonych planów urządzenia o lasu
  • uzgodnienia prac leśnych
  • świadectwa legalności pozyskiwania drewna
  • rejestracji zwierząt egzotycznych
  • zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami
  • zezwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

- wydawanie kart wędkarskich
- rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb