Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
MENU
  Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

  Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

  Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego wręczają lokalnym działaczom społecznym order „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnościami".

  To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych.

  Wniosek o przyznanie nagrody w roku 2023 należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 7 marca 2023 r. do godz. 12.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11 (biuro podawcze), tel. 22 76 40 504.
   
  Regulamin orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
  http://www.moklegionowo.pl/teksty/don/don_order_reg_2023.pdf

  Wniosek o nadanie orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
  http://www.moklegionowo.pl/teksty/don/don_order_wniosek_2023.pdf
   
   
  Dotychczasowi laureaci:
   
  2022:
  Anna Brzostek
  Leszek Brzostek
  Michał  Kobrzyński
  Jerzy Jastrzębski

  2021:

  Janusz Kubicki (pośmiertnie)

  uhonorowanie za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych

  Ireneusz Kłos (pośmiertnie)

  uhonorowanie za wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

  Dorota Bielecka

  za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci

  Jan Bielecki

  za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci

   

  2020:

  Ewa Lewicka

  za wieloletnią działalność przeciw wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz godną do naśladowania życiową postawę

  Grzegorz Ratigowski

  za popularyzację sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych

   

  2019:

  Barbara Mierzejewska

  za wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

  Maria Brzózek

  a wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

  Ewa Grzesznik

  duchową i materialną wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

  2018:

  Tomasz Chciałowski

  za opiekę duchową wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów oraz za pomysł i realizację Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Rity

  Janusz Dłużniewski

  za organizację plenerowych warsztatów rzeźbiarskich oraz dzielenie się swoją poezją i pasją z osobami niepełnosprawnymi

  Mariusz Wronowski

  za działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz kreowanie pozytywnego obrazu osób z niepełnosprawnościami

  Joanna Rogala

  za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

  Urszula Żychowicz

  za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

  2017:

  Andrzej Bochacz

  za wybitne osiągnięcia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, za zarażanie ich pasją sztuki witrażu

  oraz promowanie działalności osób niepełnosprawnych w Polsce

  Wojciech Kowalczyk

  za niezwykłą pogodę ducha, za wsparcie osób chorych na SMA w Polsce i motywowanie osób niepełnosprawnych do działania oraz przykład, jak żyć na przekór ograniczeniom

   

  2016:

  Marek Krauss

  za szerokie zaangażowanie we wspieranie i rozwój osób niepełnosprawnych, za jego niezwykłą pogodę ducha i uświadamianie niepełnosprawnym niezwykłego bogactwa duchowego i artystycznego.

   

  Marek Tarwacki

  za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie legionowskim oraz  za jego wieloletnią, wspaniałą i oddaną pracę na rzecz edukacji włączającej

  Zdzisław Wasilewski

  za jego wielką miarę serca, jaką mierzy on osoby niepełnosprawne, chore i biedne, za jego niebywałą kreatywność i podejmowanie coraz to nowych wyzwań na rzecz osób będących w potrzebie

   

  2015:

  Liliana Sadowska

  za ogromne zaangażowanie w działalność harcerską i wspaniałe inicjatywy

  na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

  Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

  za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

  w powiecie legionowskim

  Zespół Szkolno-Przedszkolny „Milenium” w Legionowie

  reprezentowany przez Helenę Olkucką, Paulinę Petrykat- Żmijewską i  Roberta Olkuckiego

  za bezinteresowną pomoc przy organizacji wydarzeń związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

   

  2014:

  Krystyna Świniarska

  za ogromne zaangażowanie, empatię, poświęcenie, wspaniałe inicjatywy,  prawdziwą przyjaźń, troskę i solidarność z niepełnosprawnymi mieszkańcami powiatu legionowskiego

  Krzysztof Wołejko

  za ogromne zaangażowanie, zrozumienie, tolerancję i długoletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim