Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
MENU
  Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

  Order "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

  Do 8 marca 2024 r., do godz.12.00 w Starostwie Powiatowym w Legionowie przyjmowane będą wnioski o nadanie orderu „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnościami". 

  To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych.

  Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego wręczają lokalnym działaczom społecznym order „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnościami".

  Wniosek o przyznanie nagrody w roku 2024 należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 8 marca 2024 r. do godz. 12.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11 (biuro podawcze), tel. 22 76 40 504.
   

  Regulamin orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

  Wniosek o nadanie orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

   

  LAUREACI:

  2023

  Małgorzata Trzcińska

  za poświęcenie swojego życia osobom z niepełnosprawnościami

  Bartosz Karwacki

  za aktywną działalność medialną, wspierającą osoby z niepełnosprawnościami


  2022:
  Anna i Leszek Brzostkowie
  za poświęcenie swojego życia dla tworzenia szans drugiemu człowiekowi na godne życie
   
  Michał  Kobrzyński
  za zaangażowanie w sprawy osób z niepełnosprawnościami, wspieranie i inicjowanie działań na ich rzecz
   
  Jerzy Jastrzębski
  za postawę, zaangażowanie i działania uzmysławiające, że w naszym różnorodnym świecie jest miejsce dla każdego, zawsze warto pomagać, dawać szansę i wspierać innych bez względu na okoliczności

  2021:

  Janusz Kubicki (pośmiertnie)

  uhonorowanie za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych

  Ireneusz Kłos (pośmiertnie)

  uhonorowanie za wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

  Dorota Bielecka

  za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci

  Jan Bielecki

  za pełnienie funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci


  2020:

  Ewa Lewicka

  za wieloletnią działalność przeciw wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz godną do naśladowania życiową postawę

  Grzegorz Ratigowski

  za popularyzację sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych


  2019:

  Barbara Mierzejewska

  za wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

  Maria Brzózek

  za wieloletnią pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym

  Ewa Grzesznik

  za duchową i materialną wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, za zaangażowanie i otwarcie swojego serca potrzebującym


  2018:

  Tomasz Chciałowski

  za opiekę duchową wspierającą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów oraz za pomysł i realizację Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Rity

  Janusz Dłużniewski

  za organizację plenerowych warsztatów rzeźbiarskich oraz dzielenie się swoją poezją i pasją z osobami niepełnosprawnymi

  Mariusz Wronowski

  za działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz kreowanie pozytywnego obrazu osób z niepełnosprawnościami

  Joanna Rogala

  za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

  Urszula Żychowicz

  za promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych


  2017:

  Andrzej Bochacz

  za wybitne osiągnięcia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, za zarażanie ich pasją sztuki witrażu

  oraz promowanie działalności osób niepełnosprawnych w Polsce

  Wojciech Kowalczyk

  za niezwykłą pogodę ducha, za wsparcie osób chorych na SMA w Polsce i motywowanie osób niepełnosprawnych do działania oraz przykład, jak żyć na przekór ograniczeniom


  2016:

  Marek Krauss

  za szerokie zaangażowanie we wspieranie i rozwój osób niepełnosprawnych, za jego niezwykłą pogodę ducha i uświadamianie niepełnosprawnym niezwykłego bogactwa duchowego i artystycznego.

  Marek Tarwacki

  za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie legionowskim oraz  za jego wieloletnią, wspaniałą i oddaną pracę na rzecz edukacji włączającej

  Zdzisław Wasilewski

  za jego wielką miarę serca, jaką mierzy on osoby niepełnosprawne, chore i biedne, za jego niebywałą kreatywność i podejmowanie coraz to nowych wyzwań na rzecz osób będących w potrzebie


  2015:

  Liliana Sadowska

  za ogromne zaangażowanie w działalność harcerską i wspaniałe inicjatywy

  na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim

  Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

  za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

  w powiecie legionowskim

  Zespół Szkolno-Przedszkolny „Milenium” w Legionowie

  reprezentowany przez Helenę Olkucką, Paulinę Petrykat- Żmijewską i  Roberta Olkuckiego

  za bezinteresowną pomoc przy organizacji wydarzeń związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim


  2014:

  Krystyna Świniarska

  za ogromne zaangażowanie, empatię, poświęcenie, wspaniałe inicjatywy,  prawdziwą przyjaźń, troskę i solidarność z niepełnosprawnymi mieszkańcami powiatu legionowskiego

  Krzysztof Wołejko

  za ogromne zaangażowanie, zrozumienie, tolerancję i długoletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim