Liczba mieszkańców
MENU

Liczba mieszkańców powiatu legionowskiego na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 111 688 osób.

W poszczególnych gminach liczby były następujące: 

  meldunek stały
(osoby)
meldunek czasowy
(osoby)
Jabłonna 17 468 300
Legionowo 51 326 1 184
Nieporęt 13 602 227
Serock 13 902 293
Wieliszew 13 179 207
Razem 109 477 2 211