Skład Zarządu Powiatu w Legionowie kadencji 2018-2023
MENU

Starosta

Sylwester Sokolnicki

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w zakresie Administracji Europejskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz I edycji studiów podyplomowych „Akademia Liderów Samorządowych” realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczony samorządowiec i menedżer, burmistrz Miasta i Gminy Serock nieprzerwanie od 1990 r. do 2018 r. Najlepszą wizytówką jego skuteczności jest intensywny rozwój gospodarczy, jaki gmina Serock odnotowała w ostatnich blisko 30 latach.  Dzięki wypracowanej przez niego i konsekwentnie realizowanej wizji rozwoju gminy, Serock cieszył się wizerunkiem nowoczesnej gminy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, w której poszanowanie dziedzictwa historycznego, wykorzystanie naturalnych warunków przyrodniczych i krajobrazowych oraz potencjału wspólnoty lokalnej stało się kanonem działań rozwojowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji lokalnych projektów, prowadzeniu inwestycji oraz pozyskiwaniu na nie funduszy zewnętrznych. Jego znak rozpoznawczy to efektywność i skuteczność w działaniu. Przez pierwsze półtora roku kadencji był w członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje. Funkcję pełni od 27 kwietnia 2020.

Wicestarosta

Konrad Michalski

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. systemów informatycznych.

Zawodowo od 2009 r. związany z administracją publiczną: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (2009-2017), Ministerstwem Finansów (2017) i Ministerstwem Obrony Narodowej (2018), gdzie zajmował się bezpieczeństwem i infrastrukturą sieci informatycznych oraz wdrażaniem systemu i procedur obsługi użytkownika końcowego (w Inspektoracie Informatyki podległym MON).

Działacz społeczny i samorządowiec, radny Rady Miasta Legionowo w latach 2010-2014, współpracownik senatora RP prof. Jana Żaryna. Członek Zarządu Okręgowego PiS w Warszawie i we wszystkich powiatach podwarszawskich.

 

Członek Zarządu

Grzegorz Kubalski

Prawnik, zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, odpowiedzialny za działalność merytoryczną związku, w szczególności uczestnictwo w pracach legislacyjnych, prowadzenie szkoleń oraz publikacje branżowe.

W latach 2008 – 2015 ekspert Związku Powiatów Polskich, w tym w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w latach 2010-2011 ekspert Programu Rozwoju Instytucjonalnego Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, w latach 2011-2015 ekspert Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2016-2018 – członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w latach 2013-2014 członek zarządu Fundacji Europejski Instytut Samorządu Terytorialnego, w 2014 członek zespołu eksperckiego wspierającego reformę samorządową na Ukrainie, od 2017 roku stały ekspert w zespole ds. przeglądu prawa samorządowego w Kancelarii Prezydenta RP.

Doświadczony samorządowiec. W latach 1998-2002 i 2014-2018 radny Rady Powiatu w Legionowie, w tym w latach 2000-2002 Przewodniczący Rady Powiatu. W latach 2002-2006 Wójt Gminy Jabłonna, a od 2015 do 2018 członek Zarządu Powiatu w Legionowie.

 

Członek Zarządu

Przemysław Cichocki

Doświadczony samorządowiec, wcześniej radny rady miasta Legionowo. Doradca miast w Związku Miast Polskich, posiada doświadczenie w biznesie oraz administracji publicznej.

Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Gospodarką Społeczną, a także studia podyplomowe Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego pn. Akademia Rozwoju Regionalnego. Ukończył wiele kursów i szkoleń, m.in.: „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej”; „Promocja działań pomocy społecznej”; „Warsztat pracy pracownika socjalnego”; „Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych”; „Akademia polityczna pt. Liderzy samorządu”.

Członek Zarządu

Artur Stankiewicz

Z wykształcenia dziennikarz, z wyboru samorządowiec i działacz społeczny. Lokalny patriota. Prezes Fundacji 304.PL

Obecnie uwagę koncentruje na zagadnieniach dotyczących opieki społecznej. 
Zainteresowania: polityka, historia,  public relations.