Skład Zarządu Powiatu w Legionowie kadencji 2014-2018

MENU
 
 
Starosta

Robert Wróbel

Wicestarosta

Jerzy Zaborowski

Członek Zarządu

Anna Gajewska

Członek Zarządu

Michał Kobrzyński

Członek Zarządu

Grzegorz Kubalski