Skład Zarządu Powiatu w Legionowie kadencji 2018-2023

MENU

Starosta

Robert Wróbel

Doświadczony menedżer i samorządowiec. Od 2015 r. starosta legionowski, wcześniej od 2010 wicestarosta legionowski.

W ostatnich latach kierowany przez niego powiat przebudował wszystkie mosty i większość dróg powiatowych. W okolicach placówek oświatowych zbudował aktywne przejścia dla pieszych. Zmodernizował powiatową przychodnię „na górce” w Legionowie. Był pomysłodawcą i w marcu 2018 uruchomił ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego, finansowane ze środków lokalnych samorządów. 

Podnosi jakość pracy administracji. Jako wicestarosta odpowiadał za zreorganizowanie Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie. Powiat pod jego kierownictwem przebudował i zreorganizował Wydział Komunikacji oraz utworzył Biuro Obsługi Mieszkańców. Od początku 2018 r. starostwo obsługuje mieszkańców w każdą sobotę. W minionych latach powiat rozpoczął duże inwestycje oświatowe, rozbudowy szkół i budowę Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Działa na rzecz uruchomienia liceum ogólnokształcącego w Nieporęcie. Współuczestniczy w projekcie rewitalizacji kolei do Zegrza. Wspiera projekt odnowy połączeń kolejowych na linii Legionowo-Nieporęt-Radzymin oraz budowę szpitala w Legionowie. 

 

Wicestarosta

Konrad Michalski

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. systemów informatycznych.

Zawodowo od 2009 r. związany z administracją publiczną: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (2009-2017), Ministerstwem Finansów (2017) i Ministerstwem Obrony Narodowej (2018), gdzie zajmował się bezpieczeństwem i infrastrukturą sieci informatycznych oraz wdrażaniem systemu i procedur obsługi użytkownika końcowego (w Inspektoracie Informatyki podległym MON).

Działacz społeczny i samorządowiec, radny Rady Miasta Legionowo w latach 2010-2014, współpracownik senatora RP prof. Jana Żaryna. Członek Zarządu Okręgowego PiS w Warszawie i we wszystkich powiatach podwarszawskich.

 

Członek Zarządu

Grzegorz Kubalski

Prawnik, zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, odpowiedzialny za działalność merytoryczną związku, w szczególności uczestnictwo w pracach legislacyjnych, prowadzenie szkoleń oraz publikacje branżowe.

W latach 2008 – 2015 ekspert Związku Powiatów Polskich, w tym w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w latach 2010-2011 ekspert Programu Rozwoju Instytucjonalnego Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, w latach 2011-2015 ekspert Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2016-2018 – członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w latach 2013-2014 członek zarządu Fundacji Europejski Instytut Samorządu Terytorialnego, w 2014 członek zespołu eksperckiego wspierającego reformę samorządową na Ukrainie, od 2017 roku stały ekspert w zespole ds. przeglądu prawa samorządowego w Kancelarii Prezydenta RP.

Doświadczony samorządowiec. W latach 1998-2002 i 2014-2018 radny Rady Powiatu w Legionowie, w tym w latach 2000-2002 Przewodniczący Rady Powiatu. W latach 2002-2006 Wójt Gminy Jabłonna, a od 2015 do 2018 członek Zarządu Powiatu w Legionowie.

 

Członek Zarządu

Sylwester Sokolnicki

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w zakresie Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz I edycji studiów podyplomowych „Akademia Liderów Samorządowych” zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UW.

Doświadczony samorządowiec i menedżer, burmistrz Miasta i Gminy Serock nieprzerwanie od 1990 r. Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji lokalnych projektów, prowadzeniu inwestycji oraz pozyskiwaniu na nie funduszy zewnętrznych.

 

Członek Zarządu

Artur Stankiewicz

Z wykształcenia dziennikarz, z wyboru samorządowiec i działacz społeczny. Lokalny patriota. Dyrektor biura posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Mariusza Błaszczaka. Członek Rady Fundacji „Instytut Patrium”. 

Obecnie uwagę koncentruje na zagadnieniach dotyczących opieki społecznej. 
Zainteresowania: polityka, historia,  public relations.