IX Dni Osób Niepełnosprawnych
MENU

Dni Osób Niepełnosprawnych 2020

W marcu br. wystartują IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, a już teraz trwają zgłoszenia do konkursów: literackiego, plastycznych i form scenicznych oraz nabór kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych".
                                                                                                    
Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Tegoroczna, dziewiąta już odsłona tego święta, będzie okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania ich w główny nurt życia społecznego.

Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
- Fundacja "Promień Słońca"
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny „Milenium” w Legionowie
- Powiat legionowski
- Miasto Legionowo
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Arena Legionowo
- KZB Legionowo
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie
- Muzeum Historyczne w Legionowie
- Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
- Centrum Integracji Społecznej w legionowie

Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Starosta Legionowski
- Prezydent Miasta Legionowo

Patronat medialny objęły:
- TVP Warszawa
- Radio dla Ciebie
- Gazeta Powiatowa
- Gazeta Miejscowa i LTV

Zapraszamy do udziału w konkursach. Zgłoszenia:
- 2-6 marca 2020 - Powiatowy Konkurs Plastyczny
- 2-6 marca 2020 - Powiatowy Konkurs Plastyczny "Moja wymarzona kraina"
- do 14 lutego 2020 - Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem"
- do 14 lutego 2020 - Powiatowy Przegląd Form Scenicznych i Medialnych
- do 15 lutego 2020 - zgłaszanie kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego"

Konkurs literacki
Konkurs plastyczny
Konkurs form scenicznych i medialnych
Konkurs plastyczny - Moja wymarzona kraina
Karta zgłoszenia do konkursów
Regulamin orderu "Przyjaciel niepełnosprawnych"
Wniosek o przyznanie orderu

13 stycznia 2020, godz. 13.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
Koncert i wykład "Jak uwolnić swój całkowity potencjał" - wieczór z mówcą motywacyjnym Angelo Pentaris oraz mini koncert z duetem Shandy & Eva

11-13 lutego 2020
Warsztaty kulinarne Centrum Integracji Społecznej dla uczestników Dni Osób Niepełnosprawnych

5 marca 2020, godz. 10.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
- Wręczenie orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych
- Występ Danuty Stankiewicz
- Przegląd form scenicznych i medialnych

Z uwagi na pandemię COVID-19 poniższe wydarzenia nie odbyły się, z wyjątkiem integracyjnej akcji powiatowej AAC, która została zrealizowana w wersji on-line.

20 marca 2020, godz. 10.00
Marsz Kolorowej Skarpetki z Rynku Miejskiego do Ratusza
w ramach Obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa
 

20 marca 2020, godz. 11.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
ogłoszenie wyników konkursów literackiego, plastycznych i scenicznego

20 marca - 7 kwietnia 2020
Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo
Wystawa prac konkursu plastycznego

1 - 30 kwietnia 2020
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie - biegi na niebiesko

7 maja 2020, godz. 9.00 - 14.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
Konferencja "Praca dla osób z niepełnosprawnościami"

15 maja 2020, godz. 10.00
Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży

16 maja 2020, godz. 10.00
Integracyjny plener malarski "Choć pomaluj mój świat"

1 - 30 czerwca 2020
Wystawa poplenerowa

5 czerwca 2020
Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników DON
Wcześniejsze zapisy (liczba grup według potrzeb - wcześniejsze zapisy)

lipiec - sierpień 2020
Muzeum Historyczne w Legionowie
Muzealne Warsztaty integracyjne

10 września 2020
Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie
Spotkania "Historia mieszka w ludziach" czyli rozmowy z mieszkańcami.

październik 2020
Październik Miesiącem Osób Niemówiących
Integracyjna akcja powiatowa AAC

19 listopada 2020, godz. 11.00
DPD Arena Legionowo
- Otwarcie wystawy prac uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
- Podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej AAC
Wystawa od 19 do 30 listopada 2020

 

 

13 stycznia 2020 r., godz. 13.00
Wykład motywacyjny z Angelo Pentarisem pt. "Jak uwolnić swój całkowity potencjał" oraz mini koncert Angelo z duetem Shandy & Eva