Patronat Starosty
MENU
fot. panthermedia

Patronat Starosty Legionowskiego

Patronat jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, uroczystości jubileuszowe, festiwale, zawody sportowe czy pikniki o zasięgu regionalnym. Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami Powiatu Legionowskiego, szczególnie w zakresie sportu, upowszechninaia kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

Wykorzystanie herbu i flagi Powiatu Legionowskiego lub logo Powiatu dla celów promocji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą może mieć miejsce jedynie w przypadku podmiotów mających siedzibę na terenie Powiatu lub w inny sposób z Powiatem związanych po uzyskaniu zgody Zarządu.


Zapraszam do współpracy.

Sylwester Sokolnicki
Starosta Legionowski

 

 


Wnioski o przyznanie patronatu i/lub wsparcia finansowego, rzeczowego lub promocyjnego można przesyłać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
  • faxem pod numer: 22 7640 450
  • e-mailem na adres: kancelaria@powiat-legionowski.pl
  • lub składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania: