Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
MENU

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Wyciąg/zaświadczenie z ewidencji klubów to podstawowy dokument, podobnie jak wypis z KRS-u dla stowarzyszeń rejestrowych, dlatego jeden jego egzemplarz powinien być na stałe w klubie. Taki dokument często jest wymagany jako załącznik do wniosków, np. w konkursie ofert.

Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, składany jest przez zarząd klubu do starosty, w którego ewidencji się znajduje.

Przepisy nie określają także jednolitego wyglądu wyciągu z ewidencji, nie zawierają wskazań, co powinno się w nim znajdować. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji wydawanym w Starostwie Powiatowym w Legionowie znajduje się informacja, pod jakim numerem klub wpisany jest do ewidencji, jaki jest skład zarządu klubu oraz sposób reprezentacji. Jeśli jednak klub potrzebuje, aby wyciągu znalazły się także inne informacje z ewidencji – należy wpisać to w składanym wniosku.

Źródło: poradnik.ngo.pl

 

Niezbędne dokumenty:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH