Mobilny urzędnik

MENU

Mobilny urzędnik

Od 2 stycznia 2020 w Starostwie Powiatowym w Legionowie działa nowa usługa pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegająca na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu. 

Jest ona skierowana do mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika jest określony w regulaminie opublikowanym poniżej.

Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika należy zgłaszać pod numerem telefonu 22 7640 555 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Zgłoszenia będą obsługiwane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 14.00 w kolejności ich przyjęcia.
Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych powiatu legionowskiego.

Regulamin działania "Mobilnego Urzędnika" w Starostwie Powiatowym w Legionowie

1. Słownik pojęć zastosowanych w regulaminie:

Mobilny Urzędnik – obsługa uprawnionych mieszkańców powiatu legionowskiego poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie
Regulamin – regulamin działania „Mobilnego Urzędnika”
Usługa – procedura administracyjna bądź jej część, leżąca w kompetencjach działania Starostwa Powiatowego w Legionowie, możliwa do przeprowadzenia poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie przez upoważnionego pracownika
Klient – osoba uprawniona do skorzystania z obsługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” zgodnie z ust. 3 Regulaminu
Pracownik – osoba zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Legionowie, wydelegowana w ramach wykonywania obowiązków służbowych do obsługi klientów poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie
Dni obsługi Mobilnego Urzędnika – wyznaczone dni w tygodniu, w których realizowana jest obsługa mieszkańców w ramach działania „Mobilnego Urzędnika”
Miejsce świadczenia usługi – lokalizacja poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie, w której odbywa się obsługa Klienta w ramach działania „Mobilnego Urzędnika”

2. Zakres usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika:

 • przeniesienie pozwolenia na budowę,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na rozbiórkę,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • zgłoszenie dotyczące robót budowlanych,
 • ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • lokalizacja zjazdów na drogi powiatowe,
 • wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych.

3. Osoby uprawnione do skorzystania z Mobilnego Urzędnika: 

3.1 Mieszkańcy powiatu legionowskiego, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie.
3.2 Za mieszkańca powiatu legionowskiego uznaje się osobę zamieszkałą w granicach administracyjnych powiatu legionowskiego. Usługi Mobilnego Urzędnika nie są realizowane poza granicami administracyjnymi powiatu legionowskiego.

4. Zasady działania Mobilnego Urzędnika: 

4.1 W ramach działania Mobilnego Urzędnika świadczone są wybrane usługi znajdujące się w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Legionowie, wymienione w ust. 2 Regulaminu, a obsługa Klienta odbywa się poza siedzibą starostwa.
4.2 Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania (lub przebywania) osoby uprawnionej do skorzystania z Mobilnego Urzędnika, znajdujące się w granicach administracyjnych powiatu legionowskiego.
4.3 Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem 22 7640 555. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
4.4 Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 4.3, są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.
4.5 Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są we wtorki i czwartki, które stanowią dni obsługi Mobilnego Urzędnika, w godzinach 10.00 – 14.00.
4.6 Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu obsługi Mobilnego Urzędnika, w którym dostępny jest wolny termin.
4.7 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniej ustalonym terminie, Klient jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być obsłużone jego zgłoszenie, do godziny 14.00.
4.8 W przypadku, gdy Klient nie dopełni obowiązku określonego w pkt 4.7 trzykrotnie, kolejne jego zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4.9 W przypadku, gdy obsługa Mobilnego Urzędnika nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Starostwa Powiatowego w Legionowie, Klienci będą o tym informowani telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia.
4.10 Zakres czynności, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach Mobilnego Urzędnika został opisany w ust. 5 niniejszego regulaminu, stanowiącym opis usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika.

5. Opis usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika

5.1 Przeniesienie pozwolenia na budowę

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.2 Pozwolenie na budowę

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.3 Pozwolenie na rozbiórkę

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.4 Zaświadczenie o samodzielności lokalu

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.5 Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu zgłoszenia,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie zgłoszenie od Klienta, dostarczy je do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza zgłoszeniem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem ze zgłoszeniem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.6 Ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • udzieli pomocy w napisaniu wniosku,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.7 Zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • udzieli pomocy w napisaniu wniosku,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.8 Opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • udzieli pomocy w napisaniu wniosku,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.9 Lokalizacja zjazdów z posesji na drogi powiatowe

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy,
 • dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli wniosek dotyczy lokalizacji zjazdu w miejscu świadczenia usługi.

Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

5.10 Wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 1. udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury związanej z usługą oraz odbiorem rzeczy znalezionej przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy: właściciela lub znalazcę,
 2. po potwierdzeniu tożsamości osób wymienionych w pkt 1 oraz weryfikacji zgodności ich oświadczeń ze stanem faktycznym, sporządzi i wyda:
 • protokół wydania właścicielowi (znalazcy) rzeczy przechowywanej przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Legionowie,
 • formularz, dotyczący obowiązku informacyjnego (RODO),
 • zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz wydania rzeczy znalazcy,
 • rzecz znalezioną.

6. Postanowienia końcowe:

6.1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 10.00 w dniu obsługi zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń, które mają być obsłużone o godz. 10.00 – najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym wizytę.
6.2 W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, okazując dowód osobisty.
6.3 Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować do Starostwa Powiatowego w Legionowie:

 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat-legionowski.pl
 • telefonicznie od numer: 22 7640 555.

6.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.