Mobilny urzędnik
MENU
  Mobilny urzędnik

  Mobilny urzędnik

  Od 2 stycznia 2020 w Starostwie Powiatowym w Legionowie działa nowa usługa pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegająca na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu. 

  Jest ona skierowana do mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika jest określony w regulaminie opublikowanym poniżej.

  Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika należy zgłaszać pod numerem telefonu 22 7640 555 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Zgłoszenia będą obsługiwane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 14.00 w kolejności ich przyjęcia.
  Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych powiatu legionowskiego.

  Regulamin działania "Mobilnego Urzędnika" w Starostwie Powiatowym w Legionowie

  1. Słownik pojęć zastosowanych w regulaminie:

  Mobilny Urzędnik – obsługa uprawnionych mieszkańców powiatu legionowskiego poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie
  Regulamin – regulamin działania „Mobilnego Urzędnika”
  Usługa – procedura administracyjna bądź jej część, leżąca w kompetencjach działania Starostwa Powiatowego w Legionowie, możliwa do przeprowadzenia poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie przez upoważnionego pracownika
  Klient – osoba uprawniona do skorzystania z obsługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” zgodnie z ust. 3 Regulaminu
  Pracownik – osoba zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Legionowie, wydelegowana w ramach wykonywania obowiązków służbowych do obsługi klientów poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie
  Dni obsługi Mobilnego Urzędnika – wyznaczone dni w tygodniu, w których realizowana jest obsługa mieszkańców w ramach działania „Mobilnego Urzędnika”
  Miejsce świadczenia usługi – lokalizacja poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie, w której odbywa się obsługa Klienta w ramach działania „Mobilnego Urzędnika”

  2. Zakres usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika:

  • przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • pozwolenie na budowę,
  • pozwolenie na rozbiórkę,
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
  • zgłoszenie dotyczące robót budowlanych,
  • ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
  • opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu,
  • lokalizacja zjazdów na drogi powiatowe,
  • wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych.

  3. Osoby uprawnione do skorzystania z Mobilnego Urzędnika: 

  3.1 Mieszkańcy powiatu legionowskiego, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie.
  3.2 Za mieszkańca powiatu legionowskiego uznaje się osobę zamieszkałą w granicach administracyjnych powiatu legionowskiego. Usługi Mobilnego Urzędnika nie są realizowane poza granicami administracyjnymi powiatu legionowskiego.

  4. Zasady działania Mobilnego Urzędnika: 

  4.1 W ramach działania Mobilnego Urzędnika świadczone są wybrane usługi znajdujące się w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Legionowie, wymienione w ust. 2 Regulaminu, a obsługa Klienta odbywa się poza siedzibą starostwa.
  4.2 Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania (lub przebywania) osoby uprawnionej do skorzystania z Mobilnego Urzędnika, znajdujące się w granicach administracyjnych powiatu legionowskiego.
  4.3 Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem 22 7640 555. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
  4.4 Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 4.3, są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.
  4.5 Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są we wtorki i czwartki, które stanowią dni obsługi Mobilnego Urzędnika, w godzinach 10.00 – 14.00.
  4.6 Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu obsługi Mobilnego Urzędnika, w którym dostępny jest wolny termin.
  4.7 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniej ustalonym terminie, Klient jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być obsłużone jego zgłoszenie, do godziny 14.00.
  4.8 W przypadku, gdy Klient nie dopełni obowiązku określonego w pkt 4.7 trzykrotnie, kolejne jego zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  4.9 W przypadku, gdy obsługa Mobilnego Urzędnika nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Starostwa Powiatowego w Legionowie, Klienci będą o tym informowani telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia.
  4.10 Zakres czynności, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach Mobilnego Urzędnika został opisany w ust. 5 niniejszego regulaminu, stanowiącym opis usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika.

  5. Opis usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika

  5.1 Przeniesienie pozwolenia na budowę

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.2 Pozwolenie na budowę

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.3 Pozwolenie na rozbiórkę

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.4 Zaświadczenie o samodzielności lokalu

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.5 Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli pomocy w wypełnieniu zgłoszenia,
  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • przyjmie zgłoszenie od Klienta, dostarczy je do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza zgłoszeniem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem ze zgłoszeniem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.6 Ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • udzieli pomocy w napisaniu wniosku,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.7 Zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • udzieli pomocy w napisaniu wniosku,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.8 Opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • udzieli pomocy w napisaniu wniosku,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.9 Lokalizacja zjazdów z posesji na drogi powiatowe

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku,
  • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
  • przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy,
  • dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli wniosek dotyczy lokalizacji zjazdu w miejscu świadczenia usługi.

  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

  5.10 Wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych

  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

  1. udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury związanej z usługą oraz odbiorem rzeczy znalezionej przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy: właściciela lub znalazcę,
  2. po potwierdzeniu tożsamości osób wymienionych w pkt 1 oraz weryfikacji zgodności ich oświadczeń ze stanem faktycznym, sporządzi i wyda:
  • protokół wydania właścicielowi (znalazcy) rzeczy przechowywanej przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Legionowie,
  • formularz, dotyczący obowiązku informacyjnego (RODO),
  • zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz wydania rzeczy znalazcy,
  • rzecz znalezioną.

  6. Postanowienia końcowe:

  6.1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 10.00 w dniu obsługi zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń, które mają być obsłużone o godz. 10.00 – najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym wizytę.
  6.2 W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, okazując dowód osobisty.
  6.3 Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować do Starostwa Powiatowego w Legionowie:

  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat-legionowski.pl
  • telefonicznie od numer: 22 7640 555.

  6.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.