Realizacja zadań oświatowych Powiatu rok 2023/2024